Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Forutsetninger
Systemer

NOFOs ulike systemer

 

NOFO J

add NOFO J

Plattformen i dette systemet er et fartøy med Oil Recovery-notasjon fra klasseselskapet, derav navnet OR-fartøy. I tillegg har fartøyet en NOFO standard. Denne er en tilpasning mellom NOFO sitt utstyr og fartøyet.

Systemet består av følgende komponenter;

 • Offshore-lense
 • Oljeopptaker med overløps- og tungoljeskimmer
 • Vaskecontainer med komplett verneutstyr, ren bekledning, absorbenter og diverse såper
  • Integrert kapasitet for fartøy i stående beredskap
 • Verkstedcontainer med nødvendig verktøy og reservedeler
  • Integrert kapasitet for fartøy i stående beredskap
 • Prøvetakingsutstyr
 • AIS-bøyer

Operasjon

Sleping 

Lensen er lagret ombord på OR-fartøyet. Oljevernfartøyet for sleping går fram foran OR-fartøyet, til lensen danner en J-form, og begge fartøy beveger seg deretter mot oljen. Det søkes å holde en lenseåpning på 185 m og en slepehastighet på 0,7 knop.

Fjernmåling

Effektiv fjernmåling er nødvendig for å dirigere systemet mot områdene med mest oljeemulsjon.

Oljeopptak

Oljeopptakeren settes ut i lensen fra OR-fartøyet, og manøvreres i de tykkeste delene av emulsjonen. Emulsjonen pumpes fra oljeopptageren gjennom en slange om bord til lagringstanker på OR-fartøyet.

Kontinuerlig måling av innholdet av fritt vann i det som pumpes gjennom slangen (skimmervirkningsgraden) gjør at operatøren av oljeopptakeren kan justere pumpehastigheten for minimalt vannopptak.

Lagringstanker for olje

Emulsjonen som pumpes gjennom slangen fra oljeopptakeren går til OR-fartøyets lagringstanker. OR-fartøyene har lagringstanker for oppsamlet emulsjon av ulik størrelse, men en antatt total tankkapasitet på minimum 1500 m3 (NOFO-standard 2009). Det kan tilsettes emulsjonsbryter i skimmerhodet, for å skille vann fra olje og derved øke kapasiteten for lagring av "ren olje". Vannfasen pumpes da tilbake i lensen.

 • OR-fartøyene har ulikt volum på lagringstankene. Jo større tanker, desto færre tidsavbrudd i operasjonen.

Mellomlagring av oppsamlet emulsjon på annet fartøy 

Når OR-fartøyets lagringstanker er fylt forberedes overføring av oppsamlet olje til annet fartøy. Innledende operasjon har tre alternativer etter at oljeopptakeren er tatt ombord:

 • OR-fartøyet slipper lensen og går til tankskipet. Slepefartøyet holder i enden av lensen til OR-fartøyet har avsluttet overføringsoperasjonen
 • OR-fartøyet gir lensen over til et annet OR-fartøy, som deretter fortsetter oppsamlingen
 • OR-fartøyet tar inn lensen

OR-fartøyet går deretter til tankskipet, legger seg inntil, og overføringsslangen heises om bord på tankskipet. Slangen kobles opp og oppsamlet olje og oljeemulsjon pumpes fra OR-fartøyet til tankskipet. Når tankene ombord på OR-fartøyet er tømt kobles slangen fra, tas om bord i OR-fartøyet, som så går tilbake til lensen, kobler denne opp og fortsetter operasjonen.

 

NOFO Havgående høyhastighetssystem

add NOFO Havgående høyhastighetssystem

Plattformen i dette systemet er et fartøy med Oil Recovery-notasjon fra klasseselskapet, derav navnet OR-fartøy. I tillegg har fartøyet en NOFO standard. Denne er en tilpasning mellom NOFO sitt utstyr og fartøyet.

Systemet består av følgende komponenter;

 • MOS sweeper
 • RedCan med oljeopptaker
 • Paravan med tilhørende kran for utsetting
 • Slange for overføring av emulsjon til mellomlagringsfartøy
 • Vaskecontainer med komplett verneutstyr, ren bekledning, absorbenter og diverse såper
  • Integrert kapasitet for fartøy i stående beredskap
 • Verkstedcontainer med nødvendig verktøy og reservedeler
  • Integrert kapasitet for fartøy i stående beredskap
 • Prøvetakingsutstyr
 • AIS-bøyer

Operasjon

Sleping

Lensen er lagret ombord på OR-fartøyet. Fartøyet setter ut MOS sweeperen akter på fartøyet. Når lensen er ute, festes MOS sweeperen til fartøyet og paravanen. Fartøyet øker så farten og åpner lenseåpningen. Det søkes å holde en lenseåpning på 50 m og en slepehastighet på 2,5 knop.

Fjernmåling

Effektiv fjernmåling er nødvendig for å dirigere systemet mot områdene med mest oljeemulsjon.

Oljeopptak

Oljeopptakeren er plassert i enden av MOS sweeperen og vil alltid jobbe mot tykk emulsjon. Emulsjonen pumpes fra oljeopptakeren gjennom en slange om bord til lagringstanker på OR-fartøyet.

Lagringstanker for olje

Emulsjonen som pumpes gjennom slangen fra oljeopptakeren går til OR-fartøyets lagringstanker. OR-fartøyene har lagringstanker for oppsamlet emulsjon av ulik størrelse, men en antatt total tankkapasitet på minimum 1 500 m3 (NOFO-standard 2009). Vannfasen av oppsamlet emulsjon pumpes tilbake i lensen.

 • OR-fartøyene har ulikt volum på lagringstankene. Jo større tanker, desto færre tidsavbrudd i operasjonen.

Mellomlagring av oppsamlet emulsjon på annet fartøy

Når OR-fartøyets lagringstanker er fylt, forberedes overføring av oppsamlet olje til mellomlagring.

Innledende operasjon er at OR-fartøyet tar ombord lensen. OR-fartøyet går deretter til et annet fartøy, legger seg inntil, og overfører losseslangen. Slangen kobles opp, og oppsamlet olje og oljeemulsjon pumpes over. Når tankene ombord på OR-fartøyet er tømt kobles slangen fra, tas om bord i OR-fartøyet, som fortsetter operasjonen.

 

NOFO Båtdispergering

add NOFO Båtdispergering

Plattformen i dette systemet er et fartøy med Oil Recovery-notasjon fra klasseselskapet, derav navnet OR-fartøy. I tillegg har fartøyet en NOFO standard for dispergering. Denne er en tilpasning mellom NOFO sitt utstyr og fartøyet.

Systemet består av følgende komponenter;

 • Dispergeringsbommer
 • Egne lagertanker til dispergeringsmiddel ombord
 • Vaskecontainer med komplett verneutstyr, ren bekledning, absorbenter og diverse såper
  • Integrert kapasitet for fartøy i stående beredskap
 • Verkstedcontainer med nødvendig verktøy og reservedeler
  • Integrert kapasitet for fartøy i stående beredskap
 • Prøvetakingsutstyr
 • AIS-bøyer

Operasjon

Påføring av kjemisk dispergeringsmiddel

Dispergeringsbommene settes ut på baugen av fartøyet. De fleste fartøy har to sett med dyser, for høy og lav dosering av dispergeringsmiddel. I tillegg har de en pumpe for å regulere for høy og lav dosering av dispergeringsmiddel.

Fjernmåling

Effektiv fjernmåling er nødvendig for å dirigere systemet mot områdene med mest oljeemulsjon.

Dispergering

Ved hjelp av fjernmåling manøvrerer systemet seg til de områder av flaket hvor det er bekjempbar olje. Systemet starter og stopper etter behov for å dispergere oljen. 

Lager av dispergeringsmiddel

Fartøy med dispergeringsbommer har jevnt over 50 m3 med dispergeringsmiddel lagret på egne tanker ombord. Når dette lageret er tomt må det etterfylles med mer dispergeringsmiddel.

NOFO har lagre av dispergeringssmiddel på flere av sine baser.

 

NOFO Høyhastighetssystem kyst

add NOFO Høyhastighetssystem kyst

Plattformen i dette systemet er et fartøy med oljevernsertifikat i henhold til "Forskrift om bruk av fartøy i oljevern".

Systemet består av følgende komponenter;

 • Lense
 • Oljeopptaker 
 • Mellomlagringskapasitet
 • Fjernmåling
 • Kommando

Operasjon

Sleping 

Innfestning til høyhastighetslensen gjøres i slepekroken. Lensen slepes enten ved hjelp av paravan, som et ettbåtssystem, eller ved hjelp av to fartøy.

Det søkes en slepehastighet mellom 1,5 til 4 knop. 

Fjernmåling

Effektiv fjernmåling er nødvendig for å dirigere systemet mot områdene med mest oljeemulsjon.

Oljeopptak

Oljeopptakeren settes ut i lensen fra oppsamlingsfartøyet. Emulsjonen pumpes fra oljeopptakeren, gjennom en slange, til mellomlagring på dertil egnede tanker.  

 

NOFO Konvensjonelt system kyst

add NOFO Konvensjonelt system kyst

Plattformen i dette systemet er et fartøy med oljevernsertifikat i henhold til "Forskrift om bruk av fartøy i oljevern".

Systemet består av følgende komponenter;

 • Lense
 • Oljeopptaker 
 • Mellomlagringskapasitet
 • Fjernmåling
 • Kommando

Operasjon

Sleping 

Innfestning til lensen gjøres i slepekroken. Lensen slepes ved hjelp av to fartøy.

Det søkes en slepehastighet opp til 0,7 knop. 

Fjernmåling

Effektiv fjernmåling er nødvendig for å dirigere systemet mot områdene med mest oljeemulsjon.

Oljeopptak

Oljeopptakeren settes ut i lensen fra oppsamlingsfartøyet, i aktre del av U-lensen. Emulsjonen som pumpes gjennom slangen fra oljeopptakeren går til mellomlagring på dertil egnede tanker.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet