Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Forutsetninger
Systemer

NOFOs forskjellige systemer

 

NOFO J

add NOFO J

Plattform i dette systemet er et fartøy med Oil Recovery notasjon fra klasseselskapet. Derav navnet OR fartøy.  I tillegg har fartøyet en NOFO standard. Denne er en tilpasning mellom NOFO sitt utstyr og fartøyet.

Systemet består av følgende komponenter

 • Offshore lense
 • Oljeopptaker med overløp- og tungoljeskimmer
 • Vaskecontainer med komplett verneutstyr, ren bekledning, absorbenter og diverse såper
  • Integrert kapasitet for fartøy i stående beredskap
 • Verkstedkontainer med nødvendig verktøy og reservedeler
  • Integrert kapasitet for fartøy i stående beredskap
 • Prøvetakingsutstyr
 • AIS bøyer

Operasjon

Sleping 

Lensen er lagret ombord på OR-fartøyet. Oljevernfartøyet for sleping går fram foran OR-fartøyet, til lensen danner en J-form, og begge fartøyer beveger seg deretter mot oljen. Det søkes å holde en lenseåpning på 185 m og en slepehastighet på 0,7 knop.

Fjernmåling

Effektiv fjernmåling er nødvendig for å dirigere systemet mot områdene med mest oljeemulsjon.

Oljeopptak

Oljeopptakeren settes ut i lensen fra OR-fartøyet, og manøvreres i de tykkeste delene av emulsjonen. Emulsjonen pumpes fra oljeopptageren gjennom en slange om bord til lagringstanker på OR-fartøyet.

Kontinuerlig måling av innhold av fritt vann i det som pumpes gjennom slangen (skimmervikningsgrad) gjør at operatør av oljeopptageren kan justere pumpehastigheten for minimalt vannopptak.

Lagringstanker for olje

Emulsjonen som pumpes gjennom slangen fra oljeopptakeren går til OR-fartøyets lagringstanker. OR-fartøyene har lagringstanker for oppsamlet emulsjon av ulik størrelse, total tankkapasitet minimum 1500 m3 (NOFO standard 2009). Det kan tilsettes emulsjonsbryter i skimmerhodet, for å skille vann fra olje og derved øke lagringskapasiteten. Vannfasen pumpes da tilbake i lensen.

 • OR-fartøyene har ulikt volum av lagringstanker. Jo større tanker, desto færre tidsavbrudd i operasjonen.

Mellomglagring av oppsamlet emulsjon til annet fartøy 

Når OR-fartøyets lagringstanker er fylt forberedes overføring av oppsamlet olje til annet fartøy. Innledende operasjon har tre alternativer etter at oljeopptageren er tatt ombord:

 • OR-fartøyet slipper lensen og går til tankskipet. Slepefartøyet holder i enden av lensen til OR-fartøyet har avsluttet overføringsoperasjonen.
 • OR-fartøyet gir lensen over til et annet OR-fartøy, som deretter fortsetter oppsamling
 • OR-fartøyet tar inn lensen.

OR-fartøyet går deretter til tankskipet, legger seg inntil, og overføringsslangen heises om bord på tankskipet. Slangen kobles opp og oppsamlet olje og oljeemulsjon pumpes fra OR-fartøyet til tankskipet. Når tankene ombord på OR-fartøyet er tømt kobles slangen fra, tas om bord i OR-fartøyet, som så går tilbake til lensen, kobler denne opp og fortsetter operasjonen.

 

NOFO Åpen U

add Åpen U

Plattform i dette systemet er 2 fartøy med Oil Recovery notasjon fra klasseselskapet. Derav navnet OR fartøy.  I tillegg har fartøyet en NOFO standard. Denne er en tilpassning mellom NOFO sitt utstyr og fartøyet.

Systemet består av følgende komponenter

 • 2 stk 400 meter Offshore Lense
 • Mellomstykke for sammenkobling av offshore lenser
 • Vaskecontainer med koplett verneutstyr, ren bekledning, absorbenter og diverse såper
  • Integrert kapasitet for fartøy i stående beredskap
 • Verkstedkontainer med nødvendig verktøy og reservedeler
  • Integrert kapasitet for fartøy i stående beredskap
 • Prøvetakingsutstyr
 • AIS bøyer

Operasjon

Sleping

Lensene lagres ombord på OR-fartøyene. OR-fartøyene legger seg hekk til hekk og fester mellomstykket til lensene sammen.  Kjører begge lenser forsikitg ut og går deretter opp i en U formasjon. 

Fjernmåling

Effektiv fjernmåling er nødvendig for å dirigere systemet mot områdene med mest oljeemulsjon.

Oljeopptak

I denn formasjon er hensikten å konsentrere oljen for å effektivisere opptak i andre enden. 

I denne formasjon vil ikke de involverte OR fartøy samle opp olje.

 

 

MOS sweeper

add MOS sweeper

Plattform i dette systemet er et fartøy med Oil Recovery notasjon fra klasseselskapet. Derav navnet OR fartøy.  I tillegg har fartøyet en NOFO standard. Denne er en tilpasning mellom NOFO sitt utstyr og fartøyet.

Systemet består av følgende komponenter

 • MOS sweeper
 • RedCan med oljeopptaker
 • Paravan med tilhørende kran for utsetting
 • Slange for overføring av emulsjon til mellomlagringsfartøy
 • Vaskecontainer med komplett verneutstyr, ren bekledning, absorbenter og diverse såper
  • Integrert kapasitet for fartøy i stående beredskap
 • Verkstedkontainer med nødvendig verktøy og reservedeler
  • Integrert kapasitet for fartøy i stående beredskap
 • Prøvetakingsutstyr
 • AIS bøyer

Operasjon

Sleping

Lensen er lagret ombord på OR-fartøyet. Fartøyet setter ut MOS sweeperen akter på fartøyet.  Når lensen er ute, festes MOS sweeperen til fartøyet og paravanen. Fartøyet øker så farten og åpner lenseåpningen. Det søkes å holde en lenseåpning på 50 m og en slepehastighet på 2,5 knop.

Fjernmåling

Effektiv fjernmåling er nødvendig for å dirigere systemet mot områdene med mest oljeemulsjon.

Oljeopptak

Oljeopptakeren er plassert i enden av MOS sweeperen og vil alltid jobbe mot tykk emulsjonen. Emulsjonen pumpes fra oljeopptageren gjennom en slange om bord til lagringstanker på OR-fartøyet.

Lagringstanker for olje

Emulsjonen som pumpes gjennom slangen fra oljeopptakeren går til OR-fartøyets lagringstanker. OR-fartøyene har lagringstanker for oppsamlet emulsjon av ulik størrelse, total tankkapasitet minimum 1 500 m3 (NOFO standard 2009). Vannfasen av oppsamlet emulsjon pumpes tilbake i lensen.

 • OR-fartøyene har ulikt volum av lagringstanker. Jo større tanker, desto færre tidsavbrudd i operasjonen.

Mellomlagring av oppsamlet emulsjon til annet fartøy

Når OR-fartøyets lagringstanker er fylt forberedes overføring av oppsamlet olje til mellomlagring.

Innledende operasjon at OR-fartøyet tar ombord lensen.

OR-fartøyet går deretter til annet fartøy, legger seg inntil, og overfører losseslange ombord på annet fartøy. Slangen kobles opp og oppsamlet olje og oljeemulsjon pumpes over. Når tankene ombord på OR-fartøyet er tømt kobles slangen fra, tas om bord i OR-fartøyet, og fortsetter operasjonen.

 

NOFO dispergering

add NOFO kjemisk dispergering

Plattform i dette systemet er ett fartøy med Oil Recovery notasjon fra klasseselskapet. Derav navnet OR fartøy.  I tillegg har fartøyet en NOFO standard for dispergering. Denne er en tilpassning mellom NOFO sitt utstyr og fartøyet.

Systemet består av følgende komponenter

 • Dispergeringsbommer
 • Egne lagertanker til fartøyet ombord
 • Vaskecontainer med koplett verneutstyr, ren bekledning, absorbenter og diverse såper
  • Integrert kapasitet for fartøy i stående beredskap
 • Verkstedkontainer med nødvendig verktøy og reservedeler
  • Integrert kapasitet for fartøy i stående beredskap
 • Prøvetakingsutstyr
 • AIS bøyer

Operasjon

Påføring av kjemisk dispergering

Dispergeringsbommene settes ut på baugen av fartøyet. De fleste fartøy har to sett med dyser for høy og lav dosering av dispergeringsmiddel. I tillegg har de en pumpe for å regulere for høy og lav dosering av dispergeringsmiddel

Fjernmåling

Effektiv fjernmåling er nødvendig for å dirigere systemet mot områdene med mest oljeemulsjon.

Dispergering

Ved hjelp av fjernmåling manøvrerer systemet seg til de områder av flaket hvor det er bekjempbar olje. Systemet starter og stopper etter behov for å dispergere oljen. 

Lager av dispergeringsmiddel

Fartøy med dispergeringsbommer har jevnt over 50 m3 med dispergeringsmiddel lagret på egne tanker ombord. Når dette lageret er tomt må det etterfylles med mer dispergeringsmiddel.

NOFO har lager av dispergeringssmiddel på flere av sine baser.

 

NOFO Kyst Høy Hastighet

NOFO Kystsystem HH
NOFO Kystsystem HH
add NOFO Kystsystem HH

Plattform i dette systemet er et fartøy med oljevernsertifikat i henhold til forskrift om bruk av fartøy i oljevern.  

Systemet består av følgende komponenter

 • Lense
 • Oljeopptaker 
 • Mellomlagringskapasitet
 • Fjernmåling
 • Kommando

Operasjon

Sleping 

Innfestning til høyhastighetslense gjøres i slepekrok. Lensen slepes enten ved hjelp av paravan som ettbåtssytem, eller ved hjelp av to fartøy.

Det søkes en slepehastighet mellom 1,5 til 4 knop. 

Fjernmåling

Effektiv fjernmåling er nødvendig for å dirigere systemet mot områdene med mest oljeemulsjon.

Oljeopptak

Oljeopptakeren settes ut i lensen fra oppsamlingsfartøy. Emulsjonen pumpes fra oljeopptageren gjennom en slange til mellomlagring på dertil egnede tanker.  

 

NOFO Kyst Standard Hastighet

NOFO Kystsystem SH
NOFO Kystsystem SH
add NOFO Kystsystem SH

Plattform i dette systemet er et fartøy med oljevernsertifikat i henhold til forskrift om bruk av fartøy i oljevern.  

Systemet består av følgende komponenter

 • Lense
 • Oljeopptaker 
 • Mellomlagringskapasitet
 • Fjernmåling
 • Kommando

Operasjon

Sleping 

Innfestning til lense gjøres i slepekrok. Lensen slepes ved hjelp av to fartøy.

Det søkes en slepehastighet opp til 0,7 knop. 

Fjernmåling

Effektiv fjernmåling er nødvendig for å dirigere systemet mot områdene med mest oljeemulsjon.

Oljeopptak

Oljeopptakeren settes ut i lensen fra oppsamlingsfartøy i aktre del av U-lensen. Emulsjonen som pumpes gjennom slangen fra oljeopptakeren går til mellomlagring på dertil egnede tanker.  

 

NOFO kyst Åpen U

NOFO kyst åpen U
NOFO kyst åpen U
add NOFO Kyst åpen U

Plattform i dette systemet er to fartøy med sertifikat i henhold til forskrift om bruk av fartøy i oljevern.  

Systemet består av følgende komponenter

 • 2 lenser med åpning i midten
 • Fjernmåling
 • Kommando

Operasjon

Sleping og konsentrering av oljeemulsjon

Innfestning til lense gjøres i slepekrok. Lensene slepes ved hjelp av to fartøy.

Det søkes en slepehastighet fra 0,7 knop opp til 2 knop. 

Fjernmåling

Effektiv fjernmåling er nødvendig for å dirigere systemet mot områdene med mest oljeemulsjon.

Oppsamlet emulsjon

Konsentrert oljeemulsjon vil evakuere ut fra åpning bakerst i lensen og være tilgjengelig for opptak. 

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet