Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Operativ plan chevron_right Taktikker
Strandrensing

NOFO har sammen med Kystverket utgitt en håndbok for strandrensing. 

Håndboken presenterer forskjellige trekk ved ulike strandtyper og generelle rensemetoder som kan benyttes ved oljeforurensning på disse strendene. 

Metodene som presenteres beskriver retningslinjer for rensing av de forskjellige strandtypene.

Metode og nivå på rensing påvirkes av bølgeeksponering, strandtype, berørte naturressurser og bruk av området. Dessuten må oljemengde, oljens kjemiske egenskaper og fordeling av oljen være kjent.

Det produseres et stort spekter av råoljer på norsk sokkel. Sammenliknet med bunkersoljer er råoljer i hovedsak lettere og mer nedbrytbare. I akuttfasen vil de fleste råoljer sammenliknet med bunkersolje, ha begrenset klebrighet/lavere viskositet, og bindes i mindre grad til substrat. I områder med påslag av råolje på faste substrat (som f.eks. svaberg og klipper) vil potensialet for naturlige prosesser som selvrensing, være høyere enn for bunkersolje. I slike tilfeller er det viktig at prognoser for værsituasjonen blir vurdert i en tidlig fase for å kunne beregne effektiviteten av selvrensing sammenliknet med aktiv rensing.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet