Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Operativ plan chevron_right Taktikker
Strandrensing

NOFO har sammen med Kystverket utgitt en håndbok for strandrensing. 

Håndboken presenterer forskjellige trekk ved ulike strandtyper og generelle rensemetoder som kan benyttes ved oljeforurensing på disse strendene. 

Metode og nivå på rensing påvirkes av bølgeeksponering, strandtype, berørte naturressurser og bruk av området. 

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet