Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Ressurser og kapasiteter chevron_right NOFOs ressurser chevron_right Fjernmåling
Fartøy

Fartøy i NOFO pool har oljedetekterende radar (OSD) ombord. 

Fartøy sin primære fjernmålingsressurs er oljedeteksjonsradar som er om bord.  

Oljeradaren kan registrere områder som er dempet av olje og dermed gi en indikasjon over hvor oljen er både med posisjon og areal.

Denne informasjonen, kombinert med informasjon fra andre sensorer, bidrar til til god effektivitet for ressursene på havet. 

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet