Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Metoder og standarder
Miljødirektoratet

Miljødirektoratet (MDIR) har utviklet prioriteringskart for innsats mot akutt forurensning. 

Karttjenesten gir informasjon om prioritering av miljøressurser langs kysten ved akutte utslipp. Miljødirektoratets prioriteringskart bidrar i planleggingen av oljevernaksjoner og er et viktig verktøy for beredskapsplanlegging. 

 

Miljødirektoratets prioriteringskart formidler prioritert og rangert informasjon om miljø og næring. 

Prioriteringskartet erstatter MOB Sjø.

Miljøressurser deles inn i 3 grupper;

  1. Biologiske ressurser
  2. Geografiske ressurser
  3. Menneskeskapte aktiviteter

Grunnlag for prioritering baserer seg på fire faktorer;

  1. Naturlighet
  2. Erstattelighet
  3. Verneverdi
  4. Sårbarhet

For ytterligere informasjon, se MDIR sine hjemmesider.

MDIRs prioriteringskart i NOFO COP
Zoom inn til geografisk område av interesse. Velg temalag «Miljø». Deretter «Prioriteringskart – akutt forurensning» med relevant undervalg for «Aksjon», «Plan» eller «Oversikt».

MDIR sin omtale av prioriteringskart

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet