Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett
Miljøprioriterte lokaliteter

Ved en forurensningssituasjon er det etablert en omforent modell for prioritering av hvilke ressurser som skal benyttes ( MDIR prioriteringskart ). Nedenfor er det gitt en tematisk oversikt over ressurser som grenser til sjø og som tilfredsstiller disse kriteriene. Datasettene er nedlastbare for bruk i egne GIS systemer under gjennomføring av beredskapsanalyser og -planer. Det er også gitt lenker til NOFO COP, da det er de samme datasettene som NOFO benytter i øvelser og trening, så vel som i eventuelle aksjoner.

Datasettet er i ESRI shapefile format og er komprimert i zip format.

Naturvernområder med tilknytning til kyst Marine naturtyper Marine verneplaner
Last ned datasett  Last ned datasett  Last ned datasett
Se tema i NOFO COP  Se tema i NOFO COP  Se tema i NOFO COP
Rasteområder for sjøfugl >250 individer  Kystnære gyteområder  Oppvekst- og beiteområder
Last ned datasett Last ned datasett Last ned datasett
Se tema i NOFO COP Se tema i NOFO COP Se tema i NOFO COP
Kystnære gytefelt for torsk Kartlagte friluftsområder Statlig sikrede friluftsområder
Last ned datasett Last ned datasett Last ned datasett
Se tema i NOFO COP Se tema i NOFO COP Se tema i NOFO COP
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet