Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett
Miljøressurser

Miljøressurser som skal beskyttes mot akutt oljeforurensning varierer i tilstedeværelse og sårbarhet gjennom året, og prioriteres i henhold til MOB-modellen, hvor naturlig forekommende, ikke erstattbare ressurser av høy sårbarhet og nasjonal/internasjonal verneverdi har høyest prioritet.

Ved en forurensningssituasjon er det etablert en omforent modell for prioritering av hvilke ressurser som skal beskyttes (Miljødirektoratets prioriteringskart). Nedenfor er det gitt en tematisk oversikt over et utvalg av sårbare miljøressurser som grenser til sjø og som inngår i prioriteringsmodellen, i form av lenker til kartdelen av NOFOs Planverk.

 

 

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet