Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett
Miljøprioriterte lokaliteter

Ved en forurensningssituasjon er det etablert en omforent modell for prioritering av hvilke ressurser som skal benyttes (MOB modellen). Høyeste prioritet er gitt til naturlig forekommende, ikke erstattbare ressurser av høy sårbarhet og høy verneverdi (MOB A og B). Nedenfor er det gitt en tematisk oversikt over ressurser som grenser til sjø og som tilfredsstiller disse kriteriene. Datasettene er nedlastbare for bruk i egne GIS systemer under gjennomføring av beredskapsanalyser og -planer. Det er også gitt lenker til NOFO COP, da det er de samme datasettene som NOFO benytter i øvelser og trening, så vel som i eventuelle aksjoner.

Datasettet er i ESRI shapefile format og er komprimert i zip format.

Naturvernområder med tilknytning til kyst Marine naturtyper Marine verneplaner
Last ned datasett  Last ned datasett  Last ned datasett
Se tema i NOFO COP  Se tema i NOFO COP  Se tema i NOFO COP
Rasteområder for sjøfugl >250 individer  Kystnære gyteområder  Oppvekst- og beiteområder
Last ned datasett Last ned datasett Last ned datasett
Se tema i NOFO COP Se tema i NOFO COP Se tema i NOFO COP
Kystnære gytefelt for torsk Kartlagte friluftsområder Statlig sikrede friluftsområder
Last ned datasett Last ned datasett Last ned datasett
Se tema i NOFO COP Se tema i NOFO COP Se tema i NOFO COP
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet