Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett chevron_right Klimatiske forhold
Tidevann

Tidevannet har betydning for planleggingen av aksjoner i tidevannssonen, dvs. området som tørrlegges ved lavvann. Dette er det samme datasettet som benyttes i oljedriftsmodellering når arealet av strand og tilhørende potensiale for stranding av olje beregnes.

Tidevann i kartdelen av NOFOs Planverk

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet