Nyheter

  • Alle
  • Nyhetssaker
  • Forskning
  • Artikkler
  • Beste praksis
  • Videoer
Strandrydding er en del av oljevernberedskapen
OKEA nytt medlem i NOFO
Resultater fra ny forskning gir bedre forsøk med oljevernutstyr
Øver oljevern med ungdomsskoleelever
Øver med popcorn
Strandrydding er en del av oljevernberedskapen
OKEA nytt medlem i NOFO
Resultater fra ny forskning gir bedre forsøk med oljevernutstyr
Øver oljevern med ungdomsskoleelever
Øver med popcorn
Verdens største oljevernverifikasjon arrangeres av NOFO
Leder av Generalforsamlingen takkes av
Effektiv aksjonering og felles forståelse
Hva er NOFO planverk ?
NOFO styrker oljevernberedskapen på norsk sokkel
ENI MED VELLYKKET OLJEVERN­ØVELSE I NORD
Dispergering hjelper naturen å bryte ned oljen
Sikrere og rimeligere oljevern med droner
Jakter gode oljevern-ideer gjennom faglig forum
Første i verden med maritimt bredbånd
NOFO OVERTAR INTERNASJONALT LEDERVERV
Ny NOFO-film lansert
Bilde fra øvelse ombord på Stril Luna
GODE FORBEREDELSER NØKKELEN TIL GODE ØVELSER
ÅPNING NYE KONTORER I HAMMERFEST
Kalde erfaringer
OLJEVERN I KULDE OG IS KURS HOS NORGES BRANNSKOLE
NOFO ISO-sertifisert
Resultater fra ny forskning gir bedre forsøk med oljevernutstyr
Øver med popcorn
Verdens største oljevernverifikasjon arrangeres av NOFO
Olje På Vann. Rapport 2016
Kongelig besøk i havøysund
Resultater fra ny forskning gir bedre forsøk med oljevernutstyr
Resultater fra ny forskning gir bedre forsøk med oljevernutstyr
Øver med popcorn
Kalde erfaringer
OLJEVERN I KULDE OG IS KURS HOS NORGES BRANNSKOLE
Ny NOFO-film lansert
Hent mer