Fartøy for oljevernberedskapen

Langs hele Norges kyst står nærmere 150 fartøy i beredskap - for Havets Skyld. 

Rederier og fiskebåteiere som er en del av beredskapen må gjennomgå opplæring innen oljevern, i regi av NOFO og kompetansemiljøer NOFO samarbeider med.

Krav til oljevernfartøy på norsk sokkel

Har du et fartøy som kan være aktuelt for NOFO, vennligst send en e-post til Leif Arne Nernæs

og skriv litt om båt, mannskap og utstyr.

Informasjon vi trenger:

 • Redernavn
 • Kjenningssignal
 • Lengde
 • Hjemmehavn
 • Operasjonsområdet.

NOFO operer etter et barriereprinsipp for hvor ulike typer fartøyer operer. Vi skiller på barriere 1-2 og barriere 3 oljevernfartøy: 

Barriere 1-2

 • Fartøyets lengde: 26-45 meter
 • Fremdriftsmaskineri: minimum 800 hk
 • Thrustere: minimum 120 Hk forut
 • Slepekraft: minimum 10 tonn
 • Mannskap: to skift a 4 personer
 • Lugarkapasitet: minimum 4
 • Sertifisert for fartsområde: Bankfiske 2

Barriere 3

 • Fartøyets lengde: 10-28 meter.
 • Fremdriftsmaskineri: minimum 240 hk
 • Manøverbarhet: Vekt, dypgang, rortype, størrelse propell
 • Sertifisert for fartsområde: Liten Kystfart Kystfart
 • Slepekraft: minimum 2 tonn