Samling med oljevernspesialister

Regn og vind pisket, men humør, og kunnskapsdeling var på topp under øvelse med NOFO spesialteam.

19.09.2022 Nyhetssaker Beste praksis

I midten av September var medlemmer fra NOFOs spesialteam samlet på Ølbergstranden utenfor Stavanger for en post-øvelse sammen med deltakere fra Rogaland Brann og Redning.

Øvelse over flere dager

Spesialteamets rolle ved en eventuell hendelse er å bistå og veilede IUAer og brannvesen. Med seg til Ølberg hadde de skimmere, foxtail, droner og lenser.

SpesialTeam øvelse grid.jpg

Fra venstre: Droner med kameraer, foxtail oljeoppsamler og lenseutsetting var noen av oljevernteknologiene som ble trenet på under øvelsen.

Skadestedsleder Frank Stangnes forteller at øvelsen startet på mandag med blant annet SCAT-trening og strandapp.
- Når vi går SCAT, går vi i teigen og bruker en strandapp for å registrere påslag og hendelser. Dette rapporteres inn til NOFO stab som utarbeider en arbeidsordre for de påfølgende dagene, forteller Stangnes.

Post-øvelse

Tirsdag og onsdag er satt av til øvelse av et større antall deltakere. 63 personer var samlet, og teigleder Lars Utnes forteller at de var delt inn i 4 lag.

- Lag 1 skal øve på båt og lense, lag 2 skal øve på opptak av olje, mens lag 3 og 4 jobber med organisering av skadested. Dette er en stor jobb. De må sikre at oljen er der den skal være. Opprette rein og skitten side for plassering av skittent utstyr og avfall.

Flottører.jpg

I Ølberg havn var det stor interesse for å lære mer om de ulike metodene og teknologiene for oljevern. Her er det en Foxtail som monteres. De røde flottørene sørger for at selve maskinen holder seg over vann, mens det blå båndet drar oljen inn i maskinen som presser oljen ut. Denne maskinen kan suge opp 9 kubikk olje i timen. 

Om NOFOs spesialteam

Spesialteamet er NOFOs innsatsstyrke med kompetanse og kapasitet til å støtte lokale IUAer i kyst- og strandsoneaksjoner. Spesialteamet består av rundt 60 personer. Målsetningen er å kunne mobilisere minst ti personer i posisjon hvor som helst langs norskekysten i løpet av 24 timer.

Spesialteamet tillegges en rekke oppgaver i oljevernaksjoner i kyst- og strandsonen, og skal være et supplement til Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IUA). Teamet skal være samarbeidspartner, støttespiller, fasilitator- og oppstartshjelp for IUA, og fungere som rådgivere til NOFO operasjonsledelse og IUA innsats-, skadesteds- og teigledelse.

Øvingsledere.jpg

Teigleder Lars Utnes (t.v), skadestedsleder Frank Stangnes og rådgiver for miljø i NOFO, Ståle Jensen på Ølberg kai.