Vi har kontor i Sandnes og Hammerfest

  • Kontorer
  • Ansatte
  • Baser og depot
  • Varsle kritikkverdige forhold

Hovedkontor Sandnes

Besøks-/leveringsadresse

Vassbotnen 1

4313 Sandnes

Postadresse

P.O. Box 8077, Forus

N-4068 Stavanger

Besøks-/leveringsadresse: Vassbotten 1, 4313 Sandnes

Regionkontor Hammerfest

Besøks-/leveringsadresse

Hammerfest Næringshage
Sjøgata 6
9600 Hammerfest 

Besøks-/leveringsadresse: Polarbase AS, 9610 Rypefjord


Faktura

Det er tre mulige måter å sende faktura og kreditnota til NOFO på, nevnt i kronologisk rekkefølge:

1. EHF faktura - foretrukket format

2. Faktura som pdf. 

971454075@autoinvoice.no

Bare en faktura, med eventuelle vedlegg, for hver PDF fil.
Kun en PDF fil for hver e-post. Ikke send beskjeder i e-posten, de må du sende beskjeden utenom.
Andre elektroniske format enn nevnt under 1 og 2 støttes ikke.

3. Papirfaktura:

For faktura pr. post skal følgende adresse benyttes:

NOFO
971454075
Postboks 3261
7439 TRONDHEIM

Merk faktura med NOFOs foretaksnummer 971454075.


Det er kun de ovenstående adressene som vil være gyldig adresse for faktura til NOFO.

Ved spørsmål kontakt oss gjerne på telefon 51563000 eller på e-post post@nofo.no 

 

Baser og depot

 

Langs norske kysten har NOFO 5 baser og 2 depoter strategisk plassert. Disse er en viktig del av oljevernberedskapen og bidrar til en effektiv mobilisering av oljevernutstyr og beredskaps fartøy hvis behovet oppstår.

Basene og depotenes formål er å ivareta og sikre god beredskap langs hele den norske kontinentalsokkelen.

 Hver enkelt base og depot har oljevernutstyr til oppsamling og opptak. Oljevernutstyret er egnet for opptak av alle de ulike oljetypene som finnes på sokkelen. I tillegg til å drive øvelse og trening så har basene ansvar for vedlikehold og reparasjoner av oljevernutstyret.

Alle basene har vaktlag som står klar 24-7-365

Link til NOFOs varslingskanal for å varsle om
kritikkverdige, uetiske eller ulovlige forhold i virksomheten.