NOFO har hovedkontor på Forus uten for Stavanger og kontor i Hammerfest.

 • Kontorer
 • Ansatte
 • Baser og depot
 • Varsle kritikkverdige forhold

Hovedkontor Sandnes

Besøks-/leveringsadresse

Vassbotnen 1

4313 Sandnes

Postadresse

P.O. Box 8077, Forus

N-4068 Stavanger

Besøks-/leveringsadresse: Vassbotten 1, 4313 Sandnes

Regionkontor Hammerfest

Besøks-/leveringsadresse

Hammerfest Næringshage
Sjøgata 6
9600 Hammerfest 

Besøks-/leveringsadresse: Polarbase AS, 9610 Rypefjord

Faktura

Det er tre mulige måter å sende faktura og kreditnota til NOFO på, nevnt i kronologisk rekkefølge:

1. EHF faktura - foretrukket format

2.
Hvis dere ikke kan sende oss EHF faktura, skal faktura sendes som vedlegg i e-mail i PDF format til følgende adresse:

971454075@autoinvoice.no

Kun en faktura, med eventuelle vedlegg, for hver PDF fil.
Kun en PDF fil for hver e-post. Det skal ikke sendes noen beskjeder i e-posten, da disse ikke vil bli lest.
Det skal IKKE sendes originalfaktura i vanlig post. Andre elektroniske format enn nevnt under 1 og 2 støttes ikke.

3. Papirfaktura:

For faktura pr. post skal følgende adresse benyttes:

 
NOFO
971454075
Postboks 3261
7439 TRONDHEIM

Foruten adressen må faktura merkes med NOFOs foretaksnummer 971454075.
Det er kun de ovenstående adressene som vil være gyldig adresse for faktura til NOFO.

Ved spørsmål kontakt oss gjerne på telefon 51 56 30 00.

 

Baser og depot

NOFO har 5 baser og 2 depoter strategisk plassert langs norske kysten.
Plasseringen av basene og depotene bidrar til en effektiv mobilisering av utstyr og fartøy ved behov.
Basenes og depotenes formål er å ivareta og sikre god oljevernberedskap på hele den norske kontinentalsokkelen.  

Hver enkelt oljevernbase er utstyrt med oljevernutstyr til oppsamling og opptak. Utstyret er beregnet til bruk på alle oljetypene som finnes på sokkelen. Basene er også utstyrt slik at de kan drive tyngre vedlikehold og reparasjoner av alt oljevernutstyr.

Alle basene er bemannet med vaktlag 24 / 7 / 365

 • Kristiansund

  Kontakt- og besøksadresse:
  NOFO Kristiansund
  c/o Nor-Sea Vestbase
  Hall 42C
  6517 Kristiansund

  Postadresse (brevpost):
  NOFO Kristiansund
  c/o Nor-Sea Vestbase
  Omagata 122
  6517 Kristiansund N

  Tlf: 71 58 22 76
  Fax: 71 58 29 12


  kristiansund@nofo.no

 • Sandnessjøen

  Kontakt- og besøksadresse:
  c/o Træna Båtservice AS
  Horvneset
  8805 Sandnessjøen

  Telefon: 48 14 29 83 / 97 56 00 23

  trena@nofo.no

 • Stavanger

  Kontakt- og besøksadresse:
  c/o NorSea AS
  Risavika Havnering 14
  Bygg 100 Port N-25
  4056 Tananger

  Tlf: 92610923

  stavanger@nofo.no 

Link til NOFOs varslingskanal for å varsle om
kritikkverdige, uetiske eller ulovlige forhold i virksomheten.