Teknologi, oljevernberedskap og flygende innovasjon

– Fra luftrommet overvåkes oljeinstallasjonene og havet rundt virksomhetene for potensielle utslipp.

26.04.2023 Nyhetssaker

– Fra luftrommet overvåkes oljeinstallasjonene og havet rundt virksomhetene for potensielle utslipp. Satellitt, fly og nå også droner med avansert teknologi er en viktig del av beredskapen. Å oppdage et utslipp nede på havoverflaten kan være vanskelig. Fra luften får vi en helt annen oversikt, sier Fagansvarlig for beredskapsbygging i NOFO, Kristin Klem Husebye.

Mobil teknologi overvåker havoverflaten

Fjernmåling, altså bruk av ulike sensorer til å detektere og klassifisere olje på sjø er en nødvendighet og en forutsetning for å få til effektive oljevernaksjoner.

NOFO ivaretar oljevernberedskapen på vegne av operatørselskapene på norsk sokkel og har ulike verktøy i verktøykassen for å kunne detektere og klassifisere et oljeutslipp til sjøs. NOFO benytter satellitter, fly og droner som kan hjelpe oss i en oljevernaksjon til å holde kontroll på hvor oljen drifter, si noe om areal og utbredelse og tykkelsesfordelingen innad i et oljeflak.

– Gjennom en god del år har vi hatt en løpende satellittjeneste på sokkelen gjennom Kongsberg Satellite Service, for å kunne ha en tidlig deteksjon hvis uhellet skulle være ute. For å dekke hele sokkelen analyserer KSAT rundt 4000 satellittbilder områder med petroleumsvirksomhet.

– Satellitt og overvåkingsfly har vært i NOFOs beredskap lenge, men en beredskapsavtale med droner er en ny og viktig kapasitet, forteller Husebye.

Droner styrker beredskapen

NOFO har inngått avtale med TiePoint om leveranse av droner og dronepiloter som en del av oljevernberedskapen. Droner er et viktig redskap i verktøykassen til NOFO, for å kunne gi nærstøtte til fartøy, men og innsatsledelse på land, som driver med opptak av olje. Tykkelsen på oljen, om det er miljøressurser som fugl og sjøpattedyr i nærområdet, hvor oljen drifter er viktig informasjon for innsatsledelsen på fartøy.

– Det er en stor fordel å ha noen øyne oppi luften rundt et innsatsområde, da en får et mye større overblikk over utbredelse, areal og hvor de tykke delene av oljeflaket befinner seg. Å sørge for at alle våre beredskapsressurser er øvd og trent er en forutsetning. Droner er også en del av de mange øvelsene vi utfører, alt fra mindre øvelser til større fullskalaøvelser, forteller hun.

– Gjennom samhandling får vi testet ut våre operative prosedyrer og
kommunikasjonslinjer. Dronene kan gi et bilde som innsatsledelsen kan bruke som beslutningsgrunnlag for å kunne dirigere fartøy for å få effektive opptak.

– Fra luftrommet overvåkes oljeinstallasjonene og havet rundt virksomhetene for potensielle utslipp. Satellitt, fly og nå også droner med avansert teknologi er en viktig del av beredskapen. Å oppdage et utslipp nede på havoverflaten kan være vanskelig. Fra luften får vi en helt annen oversikt, sier Fagansvarlig for beredskapsbygging i NOFO, Kristin Klem Husebye.

– Vi ser at dronene har en stor fleksibilitet i den form at den kan dekke et mye større område rundt fartøyet, og kan styres etter innsatsleders behov, forklarer hun.

– Vi ser også at droneteknologien dominerer markedet og gir oss en utrolig god fleksibilitet og kapasitet. Det at vi har kontrakt med en profesjonell droneaktør gjør at vi får førstehåndskunnskap rundt teknologi og kapasiteter, avslutter Husebye.

 

NOFOs beredskapsressurser