Dispergering hjelper naturen å bryte ned oljen

Riktig dispergering flytter oljeforurensningene ned i vannmassene.

12.12.2017 Nyhetssaker

Torsdag 6. oktober deltok over 20 personer på NOFOs dispergeringskurs. Der fikk de en tydelig demonstrasjon på hvor viktig det er med riktig dispergering.

De fleste norske OR-fartøy er utstyrt med dispergeringsverktøy– kjemikalier, bommer og pumper. Og på NOFO-kurset var det deltakere som jobber som plattformsjefer, sjøkapteiner og beredskapspersonell fra operatørselskaper.

I følge Store Norske Leksikon er dispergering «blanding av to ikke-blandbare faser, oftest faste partikler, gassbobler eller væskedråper som finfordeles i en væske. Uttrykket brukes unntaksvis også om finfordeling av små partikler eller dråper i en gass.»

Miljørådgiver i NOFO, Ståle Jensen forteller at deltakerne på dispergeringskursene lærer om verktøyene som staten har bestemt vi skal bruke ved oljeutslipp og hvordan vi bruker dem best mulig.

- Vi bruker kjemikalier til å flytte oljeforurensningene ned i vannmassene for på den måten å hjelpe naturen å bryte ned oljen raskere. Deltakerne får både teori og praksis, og i den praktiske øvelsen brukte vi et lite kar for å vise vellykket og mislykket dispergering, forteller Jensen.

Dispergering_NOFO

Mislykket dispergering forårsaket av for store dråper til venstre. vannet er klart, men oljen er skjøvet til side av endringer i overflatespenningen i vannet.  Mer vellykket «kaffe latte»-blanding laget med mindre dispergerings-dråper til høyre.

«Kaffe latte»

I et kar med vann og olje ble det sluppet ned dispergeringskjemikalier.

- Når dispergeringen skjer for fort og med for store dråper flytter oljen seg i en bane til én eller flere sider, og danner slik enda større oljeklumper. Hvis vi klarer å dispergere små dråper vil oljen ta seg ned i vannet på samme måte som melk blander seg i kaffen, forklarer miljørådgiveren.

På NOFO-kurs brukes ofte kaffe latte som en metafor – for ved dispergering ønsker vi å få til denne jevne blandingen uten klumper.

- Dersom det skjer en uønsket hendelse på sokkelen må mannskapet på OR-fartøy koble opp tankene med dispergeringskjemikalier, bruke pumpene på riktig måte og sørge for at de 25-30 meter lange bommene foran på skipet spruter væsken riktig ned på oljeflakene. Slik hjelper vi naturen med å bryte ned oljen og redusere miljøskaden, sier Ståle Jensen.

Neste kurs – 1. februar.
De som ønsker å ta kurs eller sende kollegaer på kurs kan melde seg på her.  Dispergeringskurs UKE 5 2018

Neste kurs arrangeres i uke 5 2018. Det er et heldagskurs ved NOFOs hovedkvarter i Sandnes.