Kurs fra NOFO

  • Kalender
  • Kursliste
3. oktober
Grunnkurs oljevern skipsbesetninger uke 40 - 2018 Vassboten 1 og Stavanger base 08:30 Mer informasjon
8. oktober
Operatørkurs for oljevernoperatører 12:00 4 dager Mer informasjon
16. oktober
Oljevernfartøy i kystnær beredskap Kristiansund 08:30 2 dager Mer informasjon
17. oktober
Fjernmålingskurs uke 42 - 2018 Vassboten 1 09:00 Mer informasjon
18. oktober
Dispergeringskurs uke 42 - 2018 Vassboten 1 09:00 Mer informasjon
7. november
Grunnkurs oljevern skipsbesetninger uke 45 -2018 Vassboten 1 08:30 Mer informasjon
27. november
ILS uke - 48 - 2018 Høyskolen i Sør Øst Norge - Horten 08:30 2 dager Mer informasjon
16. januar
Grunnkurs oljevern uke 3 - 2019 Vassboten 1 08:30 Mer informasjon
30. januar
Grunnkurs oljevern skipsbesetninger uke 5 - 2019 Vassboten 1 og Stavanger base 08:30 Mer informasjon
6. februar
Operatørkurs for oljevernoperatører Tananger 08:00 Mer informasjon
13. februar
Fjernmålingskur 09:00 Mer informasjon
13. mars
Grunnkurs oljevern skipsbesetninger uke 11 - 2019 V 08:30 Mer informasjon
10. april
Grunnkurs oljevern skipsbesetninger uke 15 - 2019 v 08:00 Mer informasjon
17. april
Operatørkurs for oljevernoperatører Hammerfest 08:00 Mer informasjon
8. mai
Grunnkurs oljevern skipsbesetninger uke 19 - 2019 Vassboten 1 og Stavanger base 08:30 Mer informasjon
28. august
Grunnkurs oljevern skipsbesetninger uke 35 - 2019 Vassboten 1 og Stavanger base 08:00 Mer informasjon
18. september
Grunnkurs oljevern uke 37 - 2019 08:30 Mer informasjon
30. oktober
Grunnkurs oljevern skipsbesetninger uke 44 - 2019 08:00 Mer informasjon
11. desember
Grunnkurs oljevern skipsbesetninger uke 50 - 2019 Vassboten 1 og Stavanger base 08:30 Mer informasjon

Grunnkurs

NOFO grunnkurs oljevern for skipsbesetninger Vassboten 1 og Stavanger base 9 kommende Mer informasjon
NOFO fjernmålingskurs Vassboten 1 2 kommende Mer informasjon
NOFO dispergeringskurs Vassboten 1 1 kommende Mer informasjon
ILS kurs Høyskolen i Sør Øst Norge - Horten 1 kommende Mer informasjon
3 kommende Mer informasjon
Nordkapp maritime fagskole Kristiansund 1 kommende Mer informasjon
NOFO grunnkurs oljevern Vassboten 1 2 kommende Mer informasjon
Dersom det ikke er satt opp kurs, kan behov for deltakelse på kurs for fartøy i kystnær oljevernberedskap meldes til NOFO ved Veronica Halvorsen Kurs- og informasjonskoordinator vh@nofo.no +47 417 70 906