Invitasjon til observatørprogrammet for oljevernøvelse BIVROST

Se hvordan en storskala oljevernøvelse utspiller seg.

07.09.2021 Artikler
Bilde fra øvelse ombord på Stril Luna

Vår Energi og NOFO vil i samarbeid med de respektive Interkommunale Utvalg mot Akutt Forurensning gjennomføre en større oljevernøvelse i Finnmark i uke 37-39.

Vår felles målsetning er å øve samhandling og kommunikasjon innen og mellom flere beredskapsnivå i Norge.  Vi skal teste og øve både verktøy, kompetanse og kommunikasjon. Vi øver for å være forberedt.

I løpet av uke 38 vil det bli mye aktivitet spesielt rundt områdene Hasvik, Ingøya, Havøysund, Gjesvær og Vadsø (øvingsområdene i det respektive IUA).

Oljevernøvelsen vil inkludere fartøy og mannskap både til havs, luft og til lands.

Øvelsen vil være mest synlig i områdene rundt Hasvik, strekningen Ingøya - Gjesvær og Vadsø. Her vil det være båter, utstyr og personell både i strandsonen, luften og på sjøen. I tillegg vil det være høy aktivitet i forbindelse med depotene i Hasvik, Havøysund og ved Polarbase i Hammerfest.

Vil du delta på observatørprogrammet? 

Den 21-22. september gjennomfører vi et observatørprogram for øvelsen. Dette er lagt til Honningsvåg.

Programmet inkluderer presentasjoner fra Vår Energi, NOFO og Nordkapp Maritime Fagskole, samt tur med MS MÅRØY til øvingsfeltet for å observere elementer av øvelsen. 

Videre vil det være sosiale tilstelninger på kvelden den 21. og 22. september.

Mer informasjon og påmeldingskjema

Begrenset antall plasser. Påmeldingsfrist er 10. september.