Åpenhetsloven

NOFO har som strategi å jobbe langsiktig og ha en god og åpen dialog med alle samarbeidspartnere.

NOFO er omfattet av Åpenhetsloven og jobber tett med egen virksomhet, våre leverandører og forretningspartnere for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi foretar kontinuerlige og grundige aktsomhetsvurderinger, der vi kartlegger og vurderer faktiske og negative konsekvenser som vår virksomhet enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til våre tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

Dersom det avdekkes brudd eller risiko for brudd, skal det iverksettes egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens tilknytning, prioriteringer og vurderinger.

NOFO har som strategi å jobbe langsiktig og ha en god og åpen dialog med alle samarbeidspartnere. Dette er viktig for å lykkes med alle områder av bærekraftløftet.

Våre forpliktelser fremgår av Retningslinjer for ansvarlig forretningsførsel som er forankret i styret.

Last ned: Redegjørelse, Åpenhetsloven §5

 

Forespørsel