Rapport fra Olje på Vann 2022

14.11.2022 Nyhetssaker Forskning Artikler

Olje på vann (OPV) er et samarbeid mellom NOFO og Kystverket hvor det gjennomføres verifikasjoner og forsøk som innebærer utslipp av olje til sjø.

OPV er en svært verdifull aktivitet for å kunne imøtekomme regelverkskrav om at materiell for aksjon mot akutt forurensning skal være utprøvd under realistiske forhold med hensyn til funksjonalitet, operativitet og oppsamlingseffektivitet. 

Forsøk med Duva råolje
I år ble OPV gjennomført i perioden 6.-16. juni på Friggfeltet. Fartøyene NS Orla og KV Bergen, samt overvåkningsflyet LN-KYV og droner ble mobilisert og deltok på feltet.

De fleste utslippene var med voksrike oljer med høyt stivnepunkt. Disse oljetypene er relevante både for NOFO og Kystverket gjennom råoljer fra nye felt på norsk sokkel og bunkersoljer med lavt svovelinnhold som nå benyttes i skipsfarten.

Forsøkene knyttet til de voksrike oljene hadde som målsetning å verifisere tilflyt av emulsjon av disse oljene til ulike oljeopptakere i et Current Buster 4 system (CB4).

NOFO gjennomførte forsøk med opptak av emulsjon av Duva-råolje ved bruk av MS 50 skimmer.

Kystverket gjennomførte tilsvarende forsøk med opptak av «Very Low Sulphur Fuel Oils» (VLSFO) ved bruk av LWS 500 skimmer og Foxtail 4-9 skimmer.

Sluttrapport tilgjengelig
Forsøkene som ble gjennomført ga svært nyttig informasjon og kunnskap. Observasjoner som ble gjort under forsøkene ga samtidig grunnlag for å se på mulighetene for optimalisering av oljevernutstyret mtp økt kapasitet.

Den foreliggende rapporten gir et sammendrag av gjennomføringen av OPV 2022 samt noen hovedresultater.

Last ned hele sluttrapport som PDF

 

OPVwebLarge.jpg