Jakter gode oljevern-ideer gjennom faglig forum

Medlemsnettverk fremmer nye ideer og forbedringsforslag for bedre oljevern.

12.12.2017 Nyhetssaker

NOFO søker ekspertkompetanse fra medlemmene – bruker Faglig Forum til å fremme nye ideer og forbedringsforslag for bedre oljevern.

Faglig Forum er medlemmenes nettverk av kontaktpersoner i medlemsbedriftene i NOFO. Oppgaven er å fremme nye ideer, forbedringsforslag og råd om operatørselskapenes behov når det gjelder oljevern.

Faglig forum er et rådgivende organ for oljevern.

Faglig forum gir også mange fordeler for NOFOs administrasjon – innspillene nettverket kommer med sørger for at NOFOs administrasjon og ledelse er oppdatert på medlemmenes behov, og kunnskapen som representantene i faglig forum besitter bidrar til bedre oljevern for norsk sokkel.

Administrerende direktør i NOFO, Leif J. Kvamme, er godt fornøyd med innsatsen til faglig forum.

- Det som virkelig er bra, er at alle medlemmer på faglig nivå kommer sammen. Da oppnår vi god læring på tvers. Jeg opplever også at sakene som faglig forum anbefaler til meg er diskutert på tvers i gruppen, godt begrunnet og har fått bred enighet. Da er det lett å gå gjennomslag for gode ideer, sier Kvamme.

Ekspertgruppen bidrar til teknologiutvikling

Faglig Forum har eksistert i fem år, og har diskutert en rekke saker til NOFOs ledelse og styre, blant dem:

Satellittovervåking av akutt forurensning offshore
Den mest suksessfulle er satellittovervåking av akutt forurensning. Det var medlemsbedriften Statoil som i sin kom med ideen. I stedet for at hver plattform eller installasjon skulle ha sensorer for å overvåke akutt forurensning vil det fremover brukes felles satellittbilder som kontinuerlig overvåker akutt forurensning på norsk sokkel. Flere ganger i døgnet får sentrale personer i NOFO en e-post med rapport over tilstanden offshore, og med et trent øye ser de fort om det er et risikobilde som må ses nærmere på eller om alt er som det skal være.

Teknologiutviklingsprogrammet Oljevern 2015
Faglig forum var rådgivere og stod for gjennomgang av innkomne forslag i forbindelse med Teknologiutviklingsprogrammet «Oljevern 2015». Utviklingsprogrammet utfordret industrien til å komme med gode ideer og forslag til utvikling av nye produkter som kunne forbedre og effektivisere oljevernoperasjoner i norske havområder.

NOFOs faglig forum

  • Består av representanter fra alle medlemsbedriftene, samt tre fra NOFO.
  • Møtes 4 ganger i året, eller oftere ved behov.
  • Kan opprette arbeidsgrupper ved behov.
  • Leder hentes fra medlemsbedriftene, nestleder er direktør for beredskap i NOFO.
  • Medlemmene er ansvarlig for agenda. NOFO er arrangør og sekretariat.

Les mer:
Om NOFO  -  Beredskap for oljevern