Samhandling er nøkkelen

Teknologi, utstyr og logistikk er viktige elementer på en øvelse. Men størst av alt er samhandlingen.

03.06.2021 Artikler

Det sier ledelsen i NOFO og Vår Energi i forkant av Øvelse Bivrost. 

Når Vår Energi og NOFO planlegger høstens Øvelse Bivrost er det kommunikasjon og samhandling som er ledestjernene. 

Ove M. Helle, VP Safety & Sustainability i Vår Energi sammen med  adm.dir i NOFO, Leif J. Kvamme. 

Vår Energi har produsert olje og gass fra Goliat-feltet i Barentshavet på en trygg og sikker måte siden oppstarten i 2016, og har planer om å fortsette med det i mange år framover. Oljevernøvelser som denne er en helt sentral del av arbeidet med å kontinuerlig forsterke beredskapen i området.

Arena for kontinunerlig læring

I følge administrerende direktør i NOFO, Leif Kvamme, er det to overordnede årsaker til hvorfor årets øvelse er viktig.

Først og fremst trekker han frem ledelse av oljevernoperasjoner av dette omfanget.
- Fjoråret ga ikke  rom for å gjennomføre en slik øvelse grunnet smittevernhensyn. Vi har altså gått ett år uten en øvelse av dette omfanget.

Deretter er det avgjørende å få bekreftet læring etter forrige øvelse (øvelse Frohavet 2019), samt ta nye steg fremover.

- Som organisasjon skal NOFO være i beviselig kontinuerlig forbedring spesielt innenfor beredskapsledelse. I så måte blir øvelse Bivrost en milepæl ikke bare for NOFO, men også for operatørfellesskapet og våre sentrale samarbeidspartnere.

Oljevernberedskap i verdensklasse

Vår Energi har røtter som operatør på norsk sokkel som strekker seg tilbake til 1960-tallet, og har lang erfaring med operasjoner i sårbare områder. I september er det Goliat-feltet i Barentshavet, som blir øvingsområde.

- Vi er godt kjent i området, og er opptatt av å ta vare på og beskytte naturen i området rundt oss. Oljevernøvelsen er en test, viktig trening og god læring som vil styrke beredskapen vår i Barentshavet ytterligere.

Det sier Ove M. Helle, VP Safety & Sustainability i Vår Energi, som også personlig gleder seg til årets øvelse.
- Jeg ser fram til øvelsen og til å teste hele beredskapsapparatet fra den spisse enden med praktiske oppgaver til de taktiske og strategiske nivåene. Jeg ser fram til å lære, bli bedre og kjenne mestring sammen med NOFO og de andre aktørene vi samarbeider med, sier Helle.

Selv om det aldri har vært store uønskede hendelser som har ført til landpåslag av oljesøl fra offshore olje- og gass-produksjon, er Norge og NOFO i verdenstoppen når det gjelder oljevern. Både teknologi og kompetanse er ettersøkt og anerkjent globalt, og NOFO har i en årrekke hatt lederverv i den internasjonale Global Response Network - et globalt nettverk av de største oljevernorganisasjoner i verden.

Når øvelse Bivrost går av stabelen i September er både NOFO og Vår Energi parat

Viktig å kjenne hverandre

Både NOFO og Vår Energi ligger nå på oppløpssiden til øvelsen som går av stabelen i September. På spørsmål om hvorfor det er viktig med beredskapsøving er oljeverndirektør Kvamme kontant.

- Samhandling. Vi vet det ligger en voldsom kraft i å kjenne hverandre før vi går i aksjon. Derfor er samhandlingsøvelser av denne typen så viktige for begge parter. Vi får ryddet vei sammen innenfor trygge rammer. Det gir gevinst dersom vi én dag må i aksjon.