Kalde erfaringer

Kystnær oljevernberedskap i kaldt klima. NOFOs spesialteam har vært på Svalbard.

24.05.2017 Nyhetssaker Beste praksis

NOFOs spesialteam har nylig vært på Svalbard. Hovedmålet med samlingen på fire dager var å gjøre seg erfaringer med etablering av kystnær oljevernberedskap i kaldt klima. 

- Vi kunne ikke vært mer fornøyd med forholdene. Vi har fått gjennomført et godt program i fantastiske omgivelser! Slike omgivelser minner oss om hvor viktig NOFO sin rolle er, sier Ståle Jensen fra NOFO.

NOFO jobber for å videreutvikle oljevernberedskapen på norsk sokkel og i løpet av samlingen har spesialteamet fått foredrag fra kystverket, røde kors, det store norske (gruve selskap på Svea) og Sintef

"Fakta om Spesialteamet.

Spesialteamet ble opprettet i 2009. Personell som blir rekruttert til spesialteamet er har grunnleggende kompetanse og erfaring innen ledelse, operasjon, ressurs/logistikk, oljevernutstyr, miljø, samband, HMS, instruksjon/opplæring.

I det daglige administreres spesialteamet av NOFO. Ved en hendelse mobiliseres og etableres spesialteamet under direkte ledelse av NOFO Operasjonsledelse.

Sintef er en viktig del av et veletablert forskningsmiljø på Svalbard.
Sintef er en viktig del av et veletablert forskningsmiljø på Svalbard.

SINTEF deler erfaringer

Hovedmålene i strategien til NOFO er samarbeid, utvikling og robust og effektivt oljevern. Denne samlingen har inneholdt momenter som bidrar innenfor alle områdene. 

Kartlegging av strandsonen
Kartlegging av strandsonen

Sikker jobb analyse (SJA)
Sikker jobb analyse (SJA)