Øvelse Frohavet er godt i gang.

Her er en tidslinje for Øvelse Frohavet.

25.05.2021 Nyhetssaker Artikler

Mandag 14. oktober

Kl. 06.00: Statusmøte. Første dag av øvelsen starter på dag 7 i hendelsesforløpet. 

Kl. 08.00: Alle involverte parter er innbriefet.

Kl. 09.30 Statusmøte. I scenariet har det fra satelitt blitt observert oljeflak i havet nordøst for Stålull-feltet. Det rapporteres også om ubekreftede landpåslag på Frøya. Syv kystnære fartøy blir mobilisert, og være klare tirsdag morgen. 

Kl. 09.51: Lasting av utstyr ved Vestbase i Kristiansund

Kl. 10.00: Tankfartøy Navion Osceania er ankommet øvingsområdet. 

Kl. 12.38: Oljervernfartøyene Dykkerservice 8 og Frøyfjord går fra NOFOs base i Kristiansund med utstyr til innsats i barriere 3 og 4. 

Kl. 13.08: Pent vær og blikkstille hav i Kristiansund. 

Kl. 14.19: Første dronebilder fra Frøya blir overført på video. 

Kl. 14.30: Bekreftet landpåslag av olje på Frøya og Tustna. NOFO har 6 NOFO-system nær kilden, 3 som er nærmere barriere 3 og ytterliggere 3 som blir mobilisert tirsdag. 

Fra basen på Tustna. Her befinner det seg deltakere fra IUA Nord-Møre, IGSA-teamet og NOFO spesialteam. 

Tirsdag 15. oktober

Kl. 09.30: statusmøte i NOFOs beredskapssentral

  • Det er mobilisert 12 NOFO-systemer for å bekjempe oljeutslippet. 
  • Det er observert nye oljeflak, og det mobiliseres flere ressurser for bekjempelse av disse. 
  • Oljeflakene driver i en Nordøstlig retning.
  • Det rapporteres om 6 oljeskadde ærfulg og 2 skarv. 
  • Nærmere 150 personer fra innsatsgrupper, spesialteam og IUAer jobber på og langs kysten for å forhindre spredning av oljesøl. 

Kl. 10.33: Oljeflak på 60 kvadratkilometer er lokalisert fra SAR Heidrun. 

Kl. 12.35: Kommandobåten "Oljevern 01" driver utsetting av hurtigstrømsystemer, samt lasting av aerostat og pocorn. 

Onsdag 16. Oktober

  • Ubekreftet påslag av olje på Helgelandskysten,, som ikke er bekreftet enda.
  • IUA Helgeland er etablert i området Brønnøysund. 
  • Det er også satt opp overvåking med fly for å finne ut av dette.