Klargjøring i nord

Øvelse Bivrost er kun dager unna, og innsatsgruppene i nord finpusser nå de siste detaljene.

08.09.2021 Artikler

Under selve øvelsen vil omtrent 350 personer delta i kystnære operasjoner.

Befaring og klargjøring

Medlemmer og ansatte i Interkommunale utvalg for akutt forurensning (IUA), Innsatsgruppe Kyst (IGK), samt Innsatsgruppe Strand Akutt (IGSA) skal øve og forbedre sine ferdigheter.

I midten av august var deler av øvelsens prosjektledelsen på befaring i øvingsområdene i Finnmark, og i slutten av august møttes nøkkelpersoner i øvelsen for å ha sin siste planleggingskonferanse.

Aksjoner på de ulike lokasjonene:

IUA Øst-Finnmark

I Øst-Finnmark fikk øvingsledelsen god omvisning på øvingsområdet Høyholmen, som ligger ytterst i Tanaelvas munning. Med oss på omvisning var Aslak Jonne Sarre, netskommanderende i Tana Brann og Redning.

Hva skal øves ved Høyholmen:

 • Utsett av lenser, forankre lenser med tanke på skipstrafikken til Elkem bergverk 
 • Transport av utstyr til felt. 
 •  utsett av båter Høyholmen, kan også sette ut lenger inn i fjorden 

Kart over området: 

 

IUA Midt-Finnmark 

Øvingsområde er IUA-kaien i Kobbhola, Honningsvåg – Norges nodligste by. Øvingsleder er Øyvind Larssen, Beredskapsansvarlig IUA Midt-Finnmark.

 • Mandag 20. september i uke 38 gis det opplæring i lensebruk
 • Tirsdag øves det med lenser og boombag.
 • Det vil også gjennomføres en stabsøvelse samme uke.
 • NOFO spesialteam vil delta sammen med IUA.

Kart over området: 


IUA Vest-Finnmark 

Øvingsområdet for IUA Vest-Finnmark er Ingøya, som ligger nordøst for Hammerfest.

 • Ved Ingøya planlegges det å bruke sperrelense og ledelense i øvingsområdet. IGSA teamet vil delta med ca. 25 personer på Ingøya og IGK vil ha 11 fartøy i området.
 • Rundt Ingøya vil det brukes popcorn i alle øvingsområder.
 • Popcorn simulerer oljeemulsjon, og brukes fordi det er lett å få øye på og enkelt å samle opp i lenser. Popcornet er usaltet og biologisk nedbrytbart. Sjøfugler spiser popcornet til de er mett, deretter tar naturen seg av reste

Kart over området:


Gjesvær

Både IGSA teamet og IGK har øvelse ved Gjesvær i Nordkapp kommune.

 • IGSA vil ha 24 personer på lokasjon, øvingsområdet vil være i området rundt gjenbrukstasjonen øst for Gjesvær-kaiene. Her vil også Vakuumkjempen delta og arbeidsområdet er i sjøen rett ved bukta rundt gjenbrukstasjonen.
 • To personer fra NOFO spesialteam vil være leder for IGSA og en NOFO-representant vil være øvingsleder.
 • IGK ligger ved Gjesvær Servicekai, og har øvingsområdet rett utenfor Gjesvær. 11 båter med minimum 3 personer om bord vil delta fra innsatsgruppen.

Kart over området:

Les mer om Øvelse Bivrost

Åpent observatørprogram