Viktig med felles situasjonsbilde

Under Øvelse Frohavet simuleres det landpåslag av olje flere steder i Norge.

25.05.2021 Artikler

Øvelse Frohavet: mandag 14. - torsdag 17. oktober 2019.

I beredsskapsentralen på Forus har øvingsledelsen i NOFO full kontroll over alt som skjer ved øvingsområdene utenfor Møre-, Helgeland- og Trøndelagskysten. Ved strendene på Frøya går NOFOs spesialteam rundt med skjermbrett pekende i fjæresteinene. Bilder og filmer overføres med kjappe tastetrykk til NOFOs kartsystem NOFO COP. Dermed kan alle i beredskapssentralen zoome inn i kartet, hente opp bilder og studere om det er spor etter oljesøl.

Samtidig jobber deltakere i IUA Nord-Møre med å sette ut lenser og kiler langs strategiske områder i Kråksund på Tustna. To lettbåter fra Innsatsgruppe Strand Akutt (IGSA) drar en lense gjennom vannet for å kontrollere et oljeflak. Og like bortenfor ligger Beredskapsbåten Leira klar for å ta opp oljen.

Slik foregår altså en av NOFOs oljevernaksjoner. Øvelse Frohavet er en av de aller største oljevernøvelsene gjennom tidene.

Øvelse Frohavet

Bakgrunnen for Øvelse Frohavet er at det skjer en brønnkontrollhendelse som resulterer i en kontinuerlig sjøbunnsutblåsning med store utslippsvolumer ved feltet «Stålull», ca 80 km vest for Bergen.

Øvelse Frohavet startet på dag 7 etter selve hendelsen, og tar for seg aktivitet i alle barrierer – fra utslippet ved plattformen til landpåslag av oljesøl.

Popcorn simulerer olje

På Frøya, Tustna og ved Brønnøysund er det høy aktivitet blant NOFO-personell og medlemmer av interkommunale utvalg for akutt forurensning (IUA). Mannskapet har sikret sentrale og strategiske områder for landpåslag, og øver på oppsamling og opptak av oljeemulsjon.

For å unngå bruk av miljøskadelig olje brukes det popcorn til å simulere oljeflak. Hele 40 kubikkmeter med popcorn slippes ut flere steder langs kysten.

Tilbake på Tustna har Innsatsgruppe Strand Akutt satt opp avfallsstasjoner og etablert fremskutt deponi for å bedre logistikken i utsatte områder.

Øvelsen har vært under planlegging det siste året, men når utstyret pakkes ned etter 4 dager fortsetter øvelses-arbeidet for NOFO. Nærmere 130 øvelser arrangeres hvert år, fra små «table-top-øvelser» til større IGSA-øvelser.

I uke 43 skal IGK (innsatsgruppe Kyst) øve med 11 kystnære fartøy og aerostat. Les mer om NOFOs øvelser her


Utsnitt fra NOFO COP fra Kråksund. De to lilla feltene er oljeflak og den oransje stiplede linjen er en oljelense som går mellom to båter.