Nye verktøy i oljevernberedskapen

Droner inn i oljevernberedskapen

25.05.2021 Forskning

I sommer inngikk NOFO avtale med Andøya Space Center, for leveranse av droner og dronepilotert til bruk i oljeverberedskapen. Inngåelse av denne kontrakten styrker fjernmåling i nærsonen rundt et fartøy for å få en god situasjonsforståelse. Dronene kan benyttes i alle barrierer, både offshore, kystnært samt i strandsonen. 

For å få til effektive oljevernaksjoner er en avhengig å ha «øyne» opp i luften, for å få kontroll hvor en eventuell olje befinner seg, hvor den drifter, samt om oljen tykk nok til at lensesystemene kan samle den opp eller ikke, det vi kaller bekjempbar olje

Oppdraget til dronen og dronepiloten under denne øvelsen var å bistå innsatsleder om bord på fartøyet med å holde oversikt over området. Utsett av drivanker, lense, oppkobling av lense på oljevernfartøy, lensekjøring og samhandling mellom OR fartøy og oljevernfartøy, samt søk etter sjøfugl i nærheten ble vel dokumentert.

Det ble brukt både IR og optisk sensor under denne øvelsen.

Dette var første øvelse med drone fra Andøya Space Center etter at kontrakten ble signert. Vi ser frem til å øve denne fjernmålingsressursen mer i tiden som kommer, og er stolt over å ha en ekstra fjernmålingsplattform i verktøykassen, som er med på å styrke beredskapen vår.