Øver oljevern med ungdomsskoleelever

Første oljevernøvelse med ungdomsskoleelever.

03.12.2018 Nyhetssaker

Sist uke gjennomførte NOFO i samarbeid med Norges Brannskole på Fjelldal i Nordland en årlig samling med Spesialteamet. For første gang ble lokale ungdomsskoleelever brukt i en oljevernøvelse.

Formålet med øvelsen i Nord-Norge var at Spesialteamet skulle få øvelse i å lede sivilbefolkningen i en tenkt akutt forurensningssituasjon. Øvelsen gikk ut på at spesialteamet skulle lære opp elvene i HMS, oljevernmetoder og organisering av skadested.

For å gjøre øvelsen enda mer realistisk, hadde NOFO og NBSK fått med seg på laget 75 ungdomsskoleelever som øvingsobjekter. Elevene som deltok kom fra Skånland skole, Ramsund skole og Tjeldsund ungdomsskole i Nordland.

Realistiske markører

- Når vi skal øve på å bruke sivilbefolkningen på en realistisk måte kan vi i ikke bruke brannmenn som allerede har erfaring fra lignende øvelser. For første gang valgte vi å invitere ungdomsskoleelever. Det fortalte rådgiver i Norges Brannskole (NBSK), Lars Utnes til Harstad Tidende.

NOFO ser det som viktig å lære opp ungdommen i oljevernberedskap, de er en viktig ressurs for organisasjonen, og det er også veldig lærerikt for oss også å høre ungdommens synspunkter på oljevern.
- Vi er svært imponert over kunnskapsnivået og lærevilligheten til disse elevene, det inspirerer oss til å gjenta dette flere ganger, sier Harald Kvernstrøm i NOFO.

Elever simulerer og øver på å rense simulert olje i fjæra.
Spesialteam NOFO