Operativ Organisering ved oljevernaksjoner

Ved varsling til NOFO etableres det innen en time operasjonsledelse ved vårt hovedkontor.

Ved varsling til NOFO, vil det innen én time etableres operasjonsledelse i vårt beredskapssenter i Sandnes.

Vi har eget vaktlag med spesialkompetanse innen fagområdene beredskapsledelse, logistikk, luft- og sjøoperasjoner, samt plan og miljø.

Operativ Organisering

Varsling

Operatører som har uønskede hendelser knyttet til oljeutslipp varsler NOFO. 

NOFO Beredskapsvakt vil være kontaktpunkt inntil operasjonsledelsen overtar.
NOFO Operasjonsledelse skal være på plass i beredskapssentralen innen 1 time etter varsling.

NOFOs operasjonsledelse

NOFO Operasjonsledelse bemanner beredskapssentralen ved våre lokaler på Forus. Operasjonsledelsen er inndelt i enhetene Plan og Miljø, Logistikk og Operasjon.