OLJEVERN I KULDE OG IS KURS HOS NORGES BRANNSKOLE

2017 blir det gjennomført tre oljevernkurs i kulde og is.

24.05.2017 Nyhetssaker Beste praksis

For å sikre at beredskapspersonell er rustet og kompetente til å håndtere kulde og vinter, gjennomfører NOFO og Kystverket i samarbeid med Norges Brannskole på Fjelldal kurs i oljevern i kulde og is.

I 2017 blir det gjennomført tre oljevernkurs i kulde og is, alle tre på NBSK. Viktige temaer er blant annet helse, miljø og sikkerhet, bekledning, utstyr, metoder og organisering av innsatsområdet. Totalt deltar det 50 personer på kurset. Kursdeltakerne kommer blant annet fra IUA, Sivilforsvartet, IGSA temaet og Havnevesenet.

Instruktør Steffen Kristiansen er meget fornøyd med innsatsen til kursdeltakerne. « Det er en fornøyelse å ha så høyt kompetente og lærenemme kursdeltakere» sier han.

Kursdeltaker Ken Ivan Reinholdtsen fra LoVe IUA sier dette har vært ett veldig lærerik, spennende og nyttig kurs. «Det er inspirerende og innholdsrikt å være her».