Olje På Vann. Rapport 2016

Her kan du laste ned og lese rapporten "Olje på Vann", OPV 2016

27.02.2017 Forskning

Olje På Vann 2016 fant sted på Frigg-feltet i perioden 13. til 16. juni. Senterpunkt for utslipp var satt til N590 59’ E0020 27’. Årets forsøk hadde deltakelse av fly fra Nederland, Finland og Norge samt internasjonal kompetanse på in-situ brenning (ISB).

I tillegg til NOFO var Kystverket og Kystvakten representert sammen med leverandørindustri innen oljevernberedskap. Forsøkene omfattet Desmi forlenser, Currentbuster 6 (CB6) med integrert pumpeløsning, bekjempelse av tynne oljefilmer (TOF) og forsøk med bruk av herdere og in-situ brenning. Konvensjonelt oppsamlingssystem ble benyttet som back up for forsøk.

Det var fokus på HMS i planlegging og gjennomføring av øvelsen, og risikovurderinger ble gjennomført tidlig i planleggingsprosessen og i forkant av gjennomføringsfasen. OPV ble gjennomført uten personellskader eller alvorlig skade på utstyr.

Rapport: Olje På Vann 2016 (PDF)