Hvem er NOFO

Effektiv og robust oljevernberedskap, planlagt etter operatørenes beredskapsplaner.

Øvelse i Porsanger

NOFO er en medlemsorganisasjon for operatørselskap på norsk sokkel, og vår primære oppgave er å sikre at medlemmene har en effektiv og pålitelig oljevernberedskap.

Vi kontinuerlig forbedrer oljevernberedskapen gjennom utvikling og implementering av ny teknologi. Vi gjennomfører også jevnlige verifikasjoner, øvelser og kurs for å sikre at beredskapen er av høy kvalitet på alle nivåer.

Formålet og oppgavene våre inkluderer administrasjon og vedlikehold av oljevernberedskapen på norsk sokkel på vegne av våre medlemsbedrifter. Dette innebærer å håndtere personell, utstyr og fartøy.

NOFO har betydelige oljevernressurser tilgjengelig for å begrense miljøskade i tilfelle oljeutslipp fra petroleumsvirksomheten.

Våre mål er å:

- Oppfylle medlemmenes behov for en effektiv og pålitelig oljevernberedskap.
- Kontinuerlig forbedre oljevernberedskapen gjennom teknologiutvikling.
- Øke kunnskaps- og kompetansenivået innenfor kyst- og strandsoneberedskap.
- Styrke lokal innsats for miljøvern og oljevern gjennom aktivt samarbeid med interkommunale utvalg mot akutt forurensing (IUA).
- Utvikle og opprettholde sterke samarbeidsrelasjoner med statlige, kommunale og private oljevernorganisasjoner.

Vår strategi og visjon er å være anerkjent som en ledende, effektiv og pålitelig oljevernberedskapsorganisasjon til enhver tid. Vårt overordnede strategiske mål er å sikre at oljevernberedskapen er i tråd med operatørenes behov og beredskapsplaner.

 • NOFO strategi 2021 - 2025

  Operatørselskapene på norsk sokkel har gjennom NOFO en felles strategi for oljevernberedskapen.

  Hovedpunktene i strategien fram til 2025 handler om å opprettholde og videreutvikle et effektivt og robust oljevern, ha fokus på samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Fokuset er også på å videreutvikle oljevernberedskapen generelt og videreutvikle NOFO som organisasjon.

  Strategien er utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av NOFO sitt styre. Gruppen har bestått av representanter fra medlemsselskapene, styret og NOFO administrasjon.

  Last ned strategidokument (PDF)

 • NOFOs årsberetning
 • Medlemmer
  • Aker BP ASA
  • A/S Norske Shell 
  • ConocoPhilips Norge AS
  • DNO Norge AS
  • Equinor Energy AS
  • Harbour Energy AS
  • Neptune Energy Norge AS
  • OKEA ASA
  • OMV Norge AS
  • Pgnig Upstream Norway AS
  • Repsol Norge AS
  • Sval Energi AS 
  • Total E&P Norge AS
  • Vår Energi ASA
  • Wellesley Petroleum AS
  • Wintershall Dea Norge AS
  •  
 • NOFOs styre

  NOFO generalforsamling velger styret.
  Styret består styret av følgende representanter:

  Hilde Ådland
  Styreleder
  Vår Energi

  Steinar Ådland
  Nestleder
  Equinor 

  John Gunnar Vedøy
  Styremedlem 
  Aker BP 

  Erlend Furu
  Styremedlem
  OKEA

  Anne Botne 
  Styremedlem
  Neptune 

  Ståle Jensen
  Ansattrepresentant 
  NOFO

 • Faglig Forum, NOFOs ekspertforum

  NOFOs Faglig Forum er et nettverk av kontaktpersoner i NOFOs medlemsbedrifter. Oppgaven er å fremme nye ideer, forbedringsforslag og råd om operatørselskapenes behov når det gjelder oljevern. Faglig forum er dermed et rådgivende organ for administrerende direktør i NOFO.

  Innspillene nettverket kommer med sørger for at NOFOs administrasjon og ledelse er oppdatert på medlemmenes behov, samtidig bidrar deltakernes kunnskap til å skape et bedre oljevern på norsk sokkel.

  Les mer om Faglig Forum i NOFO

 • Internasjonalt samarbeid - Global Response Network

  Global Response Network

  NOFO er medlem i Global Response Network, GRN. Dette er et globalt forum for å dele informasjon og erfaringer innenfor operativ oljevernberedskap. GRN er i seg selv ingen responder i forbindelse med oljevern.

  NOFO deltar med representant i «executive comittee» og med relevant personell i de enkelte operational teams.  
  For perioden 2017 til 2021 er NOFOs adm.dir Leif J. Kvamme også chairman i nettverket. 

  Etter Macondo ble det nedsatt flere Joint Industry Projects (JIP) for å dra lærdom av hendelsen samt anbefalte satsningsområder. Noen hovedområder er belyst, og disse er det et flertall av NOFOs medlemmer som internasjonalt har akseptert som viktige prinsipper.

 • Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA)

  Nasjonal oljevernberedskap

  • NOFO er en del av den etablerte nasjonale beredskapsmodellen som kombinerer offentlige og private oljevernressurser.
  • Dette unike organisasjonsforholdet mellom offentlg og private beredskapsorganisasjoner sikrer at ansvarsområder og kommandolinjer er klart definert, og at Norges totale beredskapsressurser er tilgjengelige til enhver tid.

   

  NOFO avtalepartnere

  NOFO har avtaler med IUA i de områder som kan bli berørt av akutt forurensing fra norsk sokkel.

  Avtalen sikrer at NOFO kan benytte seg av IUA sine ressurser dersom akutt forurensing skulle true kyst- og strandsonen langs hele kysten.

  IUA stiller til rådighet personell både for innsatsledelse og ledelse i sektor og teig. IUA har også utstyr og personell til bruk for skjerming, leding, remobilisering og strandrensing av oljeemulsjon.

Dette er NOFO: 

 

NOFO på 5 minutter