Solid deltakelse på digital hovedplankonferanse

Aktive deltakere sørget for en god plankonferanse for Øvelse Bivrost.

30.06.2021 Nyhetssaker

På grunn av Covid-19 og reiserestriksjoner ble hovedplankonferansen arrangert digitalt. Det ble en god konferanse takket være aktive deltakere.

Hovedplankonferansen ble gjennomført digitalt via Teams over tre dager. Med presentasjoner og gruppearbeid ble det lagt et godt grunnlag for det videre planleggingsarbeidet for øvelse Bivrost.

I etterkant har hver enkel deltaker evaluert konferansen. Resultatene overrasker prosjektleder Trygve Tunes i NOFO.

- Tilbakemeldingene for gjennomføringen av konferansen er meget gode, selv om vi var nødt til å ha en digital hovedplankonferanse og ikke kunne treffes fysisk. Vi treffer bra på måten vi rigger konferansen, med god balanse mellom presentasjoner, gruppearbeid og pauser – noe jeg tror engasjerer og involverer den enkelte på en god måte, sier Tunes.

I løpet av konferansen ble involverte aktører bedre kjent – både med forventninger og behov. Det ble også bruk tid på en felles gjennomgang av overordnede mål og øvingsmomenter.

- Vi fikk brukt konferansen til å samordne og sikre felles forståelse av hva det er vi ønsker å oppnå med øvelsen. Vi er avhengige av et godt samarbeid med alle aktører som vil bli involvert i en oljevernaksjon. Og for å kunne bli enda bedre, er det viktig at vi kommer ut av øvelsen med konkrete funn og forbedringspunkter. Det sier prosjektleder i Vår Energi, Rune Pedersen.

Både Pedersen og Tunes oppsummerer med at digital konferanse fungerer, men at den fysiske nettverksbyggingen er et savn.

Planleggingen av siste plankonferanse i Alta er allerede i gang. Forhåpentligvis vil den kunne gjennomføres med fysisk tilstedeværelse.

Les mer: 
Øvelse Bivrost

Konferanse på Teams. Øverst fra venstre: Rune Pedersen (Vår Energi), Trygve Tunes (NOFO), Gry Fiksdal (NOFO), Jan Eirik Gjerdevik (Vår Energi), Tor Eivind Moss (NOFO), Ulf Klevstad (Vår Energi) 

Veronica Halvorsen, NOFO