Effektiv aksjonering og felles forståelse

Siste og avsluttende møte for NOFO COP/Kystinfo beredskap gjennomføres denne uken.

08.03.2018 Nyhetssaker

Siste og avsluttende møte for prosjektet  "Videreutvikling av kartbasert beredskapsløsning – NOFO COP/Kystinfo Beredskap"gjennomføres denne uken. 
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Kystverket og NOFO og har pågått siden 2015. 
Prosjektets formål har vært å bidra til at aksjoner mot akutt forurensning har et godt og oppdatert kartfestet situasjonsbilde. 
Kartløsningen vil gi et godt grunnlag for 

  • Besluttninger og prioriteringer
  • Effektiv aksjonering 
  • Felle situasjonsforståelse mellom samarbeidspartere, som f.eks NOFO, Kystverket, NOFO sine medlemmer, IUA og andre. 
  • Dokumentasjon av igangsatte tiltak 
  • Rask informasjon av til eksterne interessenter, som for eksempel media og andre interessenter

Prosjektleder for Kystverket, Silje Berger er svært godt fornøyd med resultatene: - Vi har levert på våre prosjektmål og på enkelte områder har vi kommet flere steg videre. Det er et team med flinke fagfolk i prosjektgruppene. Det har vært gode og grundige diskusjoner som har ført fram til veldig bra løsninger som er godt forankret i både hos NOFO og hos Kystverket. Fokus framover vil være på drift og vedlikehold av systemet, samt et høyt fokus på opplæring og vedlikehold av kompetanse hos sluttbrukerne. 
Gry Eide Fiksdal, som har ledet arbeidet fra NOFO sin side, er også veldig godt fornøyd med prosjektleveransen: - Vi har fremdeles flere område vi ønsker å videre utvikle og forbedre, så dette arbeidet er langt fra ferdigstilt. NOFO planlegge å videreføre det gode samarbeidet med Kystverket, bare nå i en annen form enn tidligere. - Dette er et innholdsrikt kartverktøy med mye funksjonalitetet, som kartlegger en oljeveraksjon fra vugge til grav. Systemet har blitt tatt godt i mot av både medlemmer og samarbeidspartnere. Nå vil vi fokusere på opplæring og bruk av systemet slik at vi kan høste gode erfaringer til en senere videreutvikling. 

Prosjektgruppen arbeider nå med en sluttrapport for prosjektet som skal legges fram for styringsgruppen om kort tid. Samtidig vil de fremme forslag til organisering av et videre utviklingsarbeid med løsningen. 

Kartverktøyet NOFO COP/Kystinfo Beredskap er utviklet av Avinet. 

Prosjektgruppen består av følgende medlemmer: f.v. Thomas Henriksen (KyV), Martine Almankaas (KyV), Silje Berger (Kyv), Gry Eide Fiksdal (NOFO), Torger Reve (NOFO) og Ove Njøten (KyV). Stig Nordås (KyV) var ikke tilstede da bildet ble tatt.