NOFO ISO-sertifisert

NOFO er offisielt sertifisert etter ISO 9001:2015

24.05.2017 Nyhetssaker

Torsdag 9 februar 2017 ble en merkedag for NOFO. Etter to dager med revisjon ble NOFO denne dagen offisielt sertifisert etter ISO 9001:2015.

Gjennom revisjoner de siste årene har spørsmålet om ISO 9001 vært et tema.
Selv om NOFO hele tiden har sagt at vi skal gjennomføre vår virksomhet i henhold til ISO 9001, ble det i 2016 besluttet at man
skulle gå for en sertifisering. Prosessen ble derfor igangsatt og våre styringssystem gjennomgått og oppdatert.

Den internasjonalt anerkjente ISO 9001-standarden er generell og brukes innen alle næringsområder.

Den er utviklet for å fastsette internasjonale krav til et ledelsessystem for kvalitet. 

Fordelene med at NOFO er ISO 9001 sertifisert, er blant annet større sikkerhet for at medlemmenes krav til NOFOs leveranser oppfylles, at NOFO kan øke sine medlemmers tilfredshet med hvordan vi utøver vår aktivitet samt at risikoer og muligheter forbundet med måloppnåelse er godt ivaretatt.

At NOFO nå er ISO 9001 sertifisert, er en dokumentasjon på at vårt ledelsessystem for kvalitet er sertifisert etter standarden for 

god kvalitetsledelse og er funnet å være i tråd med den.