OPV rapport 2019

Olje på vann (OPV) er et samarbeid mellom NOFO og Kystverket
17.02.2020

Olje på vann (OPV) er et samarbeid mellom NOFO og Kystverket hvor det gjennomføres

verifikasjoner og forsøk som innebærer utslipp av olje til sjø. Det er et overordnet mål at vi skal få

mest mulig kunnskap og erfaring til de miljøer som bidrar til oljevernberedskapen.

Last ned OPV rapport 2019