For havets skyld

NOFO ivaretar oljevernberedskapen på vegne av operatørselskapene på norsk sokkel Mer om oss
"Utslipp fra offshorevirksomhet i Norge har aldri nådd land."