Karriere i NOFO

For havets skyld

NOFO er en medlemsorganisasjon for operatørselskap på norsk sokkel. Vår hovedoppgave er å oppfylle medlemmenes behov for en effektiv og robust oljevernberedskap. I dag og i fremtiden.

Ta del i et viktig samfunnsoppdrag

Hver dag produseres det nærmere 2 millioner fat olje på norsk sokkel. Det betyr store verdier til vår felles fremtid, men også stor risiko dersom en uønsket hendelse skulle skje.

Som ansatt i NOFO vil du bidra til at beredskap og teknologi for oljevern forblir verdensledende og internasjonalt anerkjent. 


NOFO stille vann.jpg

NOFO MOS sweeper.JPG

Sterkere sammen

Hos oss blir du en del av et fellesskap med ansatte fra maritime organisasjoner, akademia, politi, forsvar, forskningsmiljøer, samt olje og gass.

Her får du samarbeide med operatørselskaper, offentlig forvaltning og teknologileverandører om planer, kursing, teknologi og utstyr.
For havets skyld

 

Ledige stillinger:

Vi har for tiden ingen ledige stillinger

 

 

Fartøy
Har du fartøy til oljevernberedskap?