Første i verden med maritimt bredbånd

12 områdefartøyer i NOFOs ressurspool har allerede installert teknologien.

12.12.2017 Nyhetssaker

Norge, med NOFO og Kystverket i spissen, er første nasjon i verden som får på plass maritimt bredbånd på fartøy og fly.


Maritime Broadband Radio (MBR) gjør det mulig å drive sikrere og bedre informasjonsutveksling, som igjen kan bidra til å avgrense skade ved ulykker og utslipp. Til nå er 12 områdefartøyer i NOFOs ressurspool installert med MBR-teknologien.

I bildet over ser vi fartøyet Troms Arcturus som utfører inntak av Desmi RO Boom, filmet fra LN-KYV og streamet via MBR ned til fartøyet. 

Dersom det skjer et akutt oljeutslipp vil MBR-teknologien sørge for raskere og bedre informasjonsutveksling mellom de forskjellige enhetene som deltar i operasjonen. Når alle som deltar i operasjonen eller øvelsen raskt får tilgang på bilder, kart og video kan tiltak iverksettes basert på et felles situasjonsbilde.

Alt som kan sendes gjennom internett kan sendes gjennom radioen. Og den kan sende i opptil 16Mbit overføringsrate.

- Ved å bruke MBR kan alle deltakende enheter i en oljevernaksjon dele bilder, video, tale, og annet datagrunnlag uten å være tilkoplet internett. Dette vil igjen føre til enda mer effektiv og sikker oljevernberedskap, forteller Kristin Klem Husebye, operasjonsrådgiver i NOFO.

Bredbånd uten internett

MBR er utviklet av Kongsberg Seatex og Radionor. I motsetning til tidligere systemer vil dette bredbåndet være svært stabilt og ha stor rekkevidde. Det skal blant annet være mulig å strømme video i HD-kvalitet.

MBR krever ingen tilkopling til internett for å kunne knytte sammen enhetene i nettverket, men teknologien muliggjøre likevel oppkobling til internett der dette er mulig.

NOFO i gang allerede

Klem Husebye forteller at MBR ble installert på to fartøy i forbindelse med en is- og kulde-øvelse i Barentshavet i mars i år. Der ble det ble gjennomført ulike tester på streaming av data og filoverføring fra fly til fartøy og mellom fartøy, noe som ga svært gode resultater.

- I NOFO ser vi at dette er et godt verktøy for å bygge et lokalt felles situasjonsbilde for innsatsleder, og det kan også brukes som en kommunikasjonsbærer både mot fly og land, forteller operasjonsrådgiveren.

NOFO har allerede installert MBR på 12 fartøy i stående beredskap. NOFO kommer til å videreutvikle bruken av MBR, og ser stadig på nye muligheter for nytten av MBR systemet.