Øver med popcorn

Nylig måtte 40 fiskere i Nord-Norge rydde opp fire kubikk, eller fire tusen liter, popcorn fra sjøen.

03.12.2018 Nyhetssaker Forskning Beste praksis

Det hele var en del av oljevernøvelse for NOFOs "innsatsgruppe Kyst" som ble arrangert utenfor Svolvær. 

Grunnen til at det brukes popcorn er at popcornet oppfører seg likt olje når det kommer på vannet. Dermed får NOFO testet både beredskapsevnen, utstyr og personell.

Til øvelsen benyttes det blant annet lokale fiskere, og til denne øvelsen deltok 40 fiskere og 8 fiskefartøyer i øvelsen.

Lokale fiskere har uunnværlig kunnskap

Å benytte fiskeflåten og fiskernes unike kompetanse om arbeid i rom sjø, og om lokale vær- og strømforhold, er både effektivt og lønnsomt. Både for oljenæring, fiskerinæring og samfunnet 
for øvrig.

- Fiskerne kjenner forholdene godt og overfører sin erfaring fra bruk av utstyr til det utstyret vi bruker. Det sier Operasjonsrådgiver Kyst og Strand, Jan Petter Persønn Vølstad i NOFO.

Les mer om øvelsen i Svolvær:


Foto: Norsk olje og gass