Viktig informasjon om covid-19

Her vil du få kritisk informasjon om vår håndtering av covid-19
18.06.2020 Nyhetssaker

Vi starter gjenåpning av kontorene.

Ved å ha så langsiktig plan på gjennåpning av kontorene våre har vi mulighet til god planlegging og høste erfaring gjennom sommren med tanke på smitteraten og hvordan den utvikler seg. Skulle det vise seg at den går i positiv retning vil vi ta en vurdering for mulighet til å åpne tidligere. 

Det er satt krisestab og vi følger nøye med på utviklingen samt har statusmøter flere ganger i løpet av uken.

Vår Business Continuity Plan, krisehåndteringsplan og DSB sin veileder for kontinuitetsplanlegging er retningsgivende for vår håndteringe av situasjonen. 

Pr.nå er følgende gjeldende: 

  • Alle reiser (innenlands og utenlands) som ikke er kritisk for beredskap er kansellert. Gjelder ikke hendelser/aksjoner.
  • Ukentlige vaktlagsøvelser blir holdt på digitale plattformer. 
  • Alle kurs  - internt og eksternt er flyttet, nærmere informasjon kommer.
  • Alle samlinger/seminarer er flyttet, nærmere informasjon kommer.
  • Det gjennomføres beredskapskritiske øvelser og verifikasjoner. 
  • Vi jobber med en veileder for åpning av kontorene.
  • Første pulje er tilbake mandag 15.6 

Skulle det oppstå en akutt hendelse vil vaktlaget møte i vår beredskapssentral på Forus.

Bli med på dugnaden

1) Vask hendene
2) Nys og host i albuen
3) Ta vare på hverandre

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

For spørsmål kontakt 
Veronica Halvorsen, 47170906 
vh@nofo.no

Kontakt