Viktig informasjon om covid-19

Her vil du få kritisk informasjon om vår håndtering av covid-19

17.01.2022 Nyhetssaker

Generelt

(sist oppdatert 17.01.2022)

NOFO  følger nasjonale og regionale anbefalinger og påbud for å redusere smitte.

NOFO har fra 08.12.21 gjeninnført retningslinjer om mest mulig hjemmekontor for sine ansatte.

Tiltaksnivå

For å gjøre det mer forutsigbart og forenkling rundt covid-19 tiltakene har NOFO klassifisert tiltaksnivåene etter

  • Alfa
  • Bravo
  • Charlie
  • Delta

Alfa er normal drift uten tiltak og Delta er høyeste nivå der våre aktiviteter begrenser seg til et minimum og kun de som er nødvendige for å opprettholde og robustgjøre vår beredskap.

NOFO er fra og med 08.12.2021 i tiltaksnivå Charlie.

Charlie begrenser seg til de aktiviteter som er nødvendige for å opprettholde og robustgjøre vår beredskap, samt støtteaktiviteter for å sikre kontinuitet. De fleste ansatte er på hjemmekontor.

Hver periode settes for 8 uker, og revideres 2 uker før periodeslutt.

NOFO  har satt krisestab som vil fungere inntil situasjonen er normalisert.

Beredskapsevne

Vår beredskapsmessige evne er intakt.

Vaktlagsøvelser gjennomføres  ukentlig via Teams.

Oppstår det en uønsket hendelse møtes vaktlaget på Teams, deretter avgjør beredskapsleder om vaktlaget  skal møte i beredskapssentralen.

Beredskapssentralen er tilrettelagt for de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak.

Aktivitetene i NOFO gjennomføres ikke uten en på forhånd godkjent risikovurdering og med nødvendige tiltak for å forhindre smittespredning.

Dette gjelder også kurs og øvelser . Der mulig vil våre aktiviteter foregå digitalt.

 

Bli med på dugnaden

1) Vask hendene
2) Nys og host i albuen
3) Ta vare på hverandre

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

For spørsmål kontakt 
Veronica Halvorsen, 47170906 
vh@nofo.no

Kontakt