Viktig informasjon om covid-19

Her vil du få kritisk informasjon om vår håndtering av covid-19
01.06.2021 Nyhetssaker

Generelt

På bakgrunn av slik smittesituasjonen er nå, vil vi fortsette med hjemmekontor så lenge situasjonen tilsier det. 

Ny vudering gjøres når det nærmer seg periodeslutt. 

Fokus på å overholde de smitteverntiltak, inkludert reiseregler, opprettholdes.

Vi har satt krisestab som vil fungere inntil situasjonen er normal. 

For å gjøre det mer forutsigbart og forenkling rundt covid-19 tiltakene har vi klassifisert tiltaksnivåene etter 

Alfa
Bravo
Charlie
Delta

Hver periode er i utgangspunktet 8 uker, og revideres 2 uker før periodeslutt.

Vi er nå i tiltaksnivå Charlie. 

Beredskap

Vår beredskapsmessige evne er intakt.

Vaktlagsøvelser gjennomføres  fortsatt ukentlig via Teams.

Oppstår det en uønsket hendelse møtes vaktlaget på teams, deretter avgjør beredskapsleder om vaktlaget  skal møte i beredskapssentalen.
Beredskapssentalen er tilrettelagt med de smitteverntiltak som er påkrevd pluss en del ekstra tiltak vi har lagt til.

Aktivitetene i NOFO gjennomføres etter en grundig risikovurdering og med nødvendige tiltak for å forhindre smittespredning.

Kurs og øvelser blir alltid risikovurdert og mange av våre aktiviteter vil foregå digitalt. 

Bli med på dugnaden

1) Vask hendene
2) Nys og host i albuen
3) Ta vare på hverandre

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

For spørsmål kontakt 
Veronica Halvorsen, 47170906 
vh@nofo.no

Kontakt