Viktig informasjon om covid-19

Her vil du få kritisk informasjon om vår håndtering av covid-19
01.04.2020 Nyhetssaker

I NOFO jobber alle hjemmefra, har reise og møterestriksjoner og følger for øvrig FHI sine smittereduserende tiltak.
Vi  har satt krisestab, følger med på utviklingen og har daglige statusmøter.
Vår Business Continuity Plan, Krisehåndteringsplan og DSB sin veileder for kontinuitetsplanlegging er retningsgivende.

Pr.nå er følgende gjeldende: 

  • Alle reiser (innenlands og utenlands) som ikke er kritisk for beredskap (Gjelder ikke hendelser/aksjoner) er kansellert 
  • Alle øvelser (inkludert ordinære vaktlagsøvelser) er flyttet, nærmere informasjon kommer 
  • Alle kurs  - internt og eksternt er flyttet, nærmere informasjon kommer 
  • Alle samlinger/seminarer er flyttet, nærmere informasjon kommer 
  • Vi har oversikt over tilgjengelig personell i vår beredskapsorganisasjon
  • Det er iverksatt 24 t. vaktlag itillegg til eksisterende vaktlagt. Dette for å øke robustheten

Vaktlagene våre vil gjennomfører sine møter på digitale plattformer. Alle har tilgang til vårt beredskapssystem hjemmefra. 
Skulle det oppstå en akutt hendelse vil vaktlaget møte i vår beredskapssentral på Forus.
Våre baser og depot sluttfører nødvendige arbeid og reduserer aktivitet som ikke er kritisk for oljevernberedskapen.

 

Bli med på dugnaden

1) Vask hendene
2) Nys og host i albuen
3) Ta vare på hverandre

For spørsmål kontakt 
Veronica Halvorsen, 47170906 
vh@nofo.no

Kontakt