Viktig informasjon om covid-19

Her vil du få kritisk informasjon om vår håndtering av covid-19
18.09.2020 Nyhetssaker

 

Generelt

Vi opprettholder fortsatt de innførte smitteverntiltak fra mars 2020.

Fokus på å overholde de smitteverntiltak, inkludert reiseregler, opprettholdes.

Krisestaben fortsetter som før.

På grunn av den økte smitten de siste ukene, bremses tilbakeføring til kontor.
De som fremdeles har hjemmekontor fortsetter med dette en periode til.

For å gjøre det mer forutsigbart og forenkling rundt covid-19 tiltakene har vi klassifisert tiltaksnivåene.
Hver periode er i utgangspunktet 8 uker, og revideres 2 uker før periodeslutt.

Beredskap

Vår beredskapsmessige evne er intakt.

Vaktlagsøvelser gjennomføres  fortsatt ukentlig via Teams.

Oppstår det en uønsket hendelse møtes vaktlaget på teams, deretter avgjør beredskapsleder om det skal møtes i beredskapssentalen.
Beredskapssentalen er tilrettelagt med de smitteverntiltak som er påkrevd pluss en del ekstra tiltak vi har lagt til.

 

Aktivitetene i NOFO gjennomføres etter en grundig risikovurdering og med nødvendige tiltak for å forhindre smittespredning.

 

Kurs og øvelser blir alltid risikovurdert. 

 

Bli med på dugnaden

1) Vask hendene
2) Nys og host i albuen
3) Ta vare på hverandre

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

For spørsmål kontakt 
Veronica Halvorsen, 47170906 
vh@nofo.no

Kontakt