Viktig informasjon om covid-19

Her vil du få kritisk informasjon om vår håndtering av covid-19
19.01.2021 Nyhetssaker

 

Generelt

På bakgrunn av slik smittesituasjonen er nå, vil vi ha hjemmekontor til 6.april 2021.

Ny vudering gjøres når det nærmer seg periodeslutt. 

Fokus på å overholde de smitteverntiltak, inkludert reiseregler, opprettholdes.

Vi har satt krisestab som vil fungere inntil situasjonen er normal. 

For å gjøre det mer forutsigbart og forenkling rundt covid-19 tiltakene har vi klassifisert tiltaksnivåene etter 

ALFA BRAVO CHARLIE DELTA

Vi er nå i tiltaksnivå Charlie. 

Hver periode er i utgangspunktet 8 uker, og revideres 2 uker før periodeslutt.

Beredskap

Vår beredskapsmessige evne er intakt.

Vaktlagsøvelser gjennomføres  fortsatt ukentlig via Teams.

Oppstår det en uønsket hendelse møtes vaktlaget på teams, deretter avgjør beredskapsleder om vaktlaget  skal møte i beredskapssentalen.
Beredskapssentalen er tilrettelagt med de smitteverntiltak som er påkrevd pluss en del ekstra tiltak vi har lagt til.

Aktivitetene i NOFO gjennomføres etter en grundig risikovurdering og med nødvendige tiltak for å forhindre smittespredning.

Kurs og øvelser blir alltid risikovurdert og mange av våre aktiviteter vil foregå digitalt. 

Bli med på dugnaden

1) Vask hendene
2) Nys og host i albuen
3) Ta vare på hverandre

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

For spørsmål kontakt 
Veronica Halvorsen, 47170906 
vh@nofo.no

Kontakt