Verdens største oljevernverifikasjon arrangeres av NOFO

Verifikasjonen "Olje På Vann" (OPV) gjennomføres av NOFO og Kystverket 4. til 8. juni.

03.12.2018 Nyhetssaker Forskning

OPV er en av få internasjonale verifikasjon som har tillatelse til å bruke olje på vann, og får massiv internasjonal deltakelse og oppmerksomhet.

I løpet av fire dager skal 100 kubikkmeter med olje slippes ut før 6 fartøy øver på forskjellige teknikker for å samle den opp igjen. Det vil gjennomføres realistiske forsøk med utslipp av forskjellige oljetyper for verifisering av oljevernteknologi.

I tillegg til droner og earostater, har flere operatørselskaper frigitt skip som skal brukes i øvelsen. Også tre fly fra Norge, Sverige og Finland deltar i øvelsen som gjennomføres ved Frigg-feltet i Nordsjøen.

Åpent for alle i bransjen

Ved NOFOs hovedkontor på Forus utenfor Stavanger klargjøres det nå for storinnrykk.

Hovedetasjen blir samlingssted for alle som er interessert i beredskap, det være seg operatørselskaper, leverandører eller interesseorganisasjoner. Her kan du forvente analyser og presentasjoner i etterkant av de ulike aksjonene i verifikasjonen.

I toppetasjen vil det operative arbeidet med øvelsen foregå, og der er det kun spesielt inviterte som får tilgang. Her sitter innsatsledelse og styrer all kommunikasjon for øvelsen med hjelp av samband, satellitter, MBR (mobilt bredbånd) og live-stream fra overvåkningsflyene.

Internasjonal oppmerksomhet

Som en av ytterst få organisasjoner i verden som får øve med utslipp av olje på vann i denne størrelsen, får OPV-verifikasjonen stor oppmerksomhet i utlandet. I år vil blant annet seks delegater fra Global Respons Network delta som observatører.

Hans V. Jensen er FOU-rådgiver i NOFO. De siste månedene har han blant annet vært ansvarlig for å blande 100 kubikkmeter oljeemulsjonen som skal brukes under øvelsen. Emulsjonen kommer i forskjellige tykkelse og kvaliteter for å etterligne olje som finnes på ulike felt på norsk sokkel. Dermed får deltakerne også øvd på ulike situasjoner som kan oppstå langs norskekysten.

Tett oppfølging for HMS

OPV gjennomføres i samsvar med utslippstillatelsen gitt av Miljødirektoratet, og forut for utslippene blir området klarert i forhold til sjøfugl og sjøpattedyr samt i henhold til akseptkriterier for eksperimentelt oljeutslipp.

Alle aktiviteter vil bli understøttet med fjernmåling fra fartøy, aerostat, droner, fly og satellitt.

Fartøy som brukes under verifikasjonen:

  • Siem Symphony
  • Torsborg
  • Strilborg
  • KV Sortland
  • Bøen
  • Vestbris

Fly som brukes under verifikasjonen:

Kontaktinformasjon:

Kommunikasjonsrådgiver
Veronica Halvorsen
471 70 906

Prosjektleder OPV
Frode Engen
992 75 812

Bilde: Personell ombord på fjernmålingsfly fra en tidligere verifikasjon. De svarte strekene er ruten flyet har flydd, bildene på skjermen viser oljeflak. 
Fra innsiden av fjernmålingsfly

Bildet under viser oljeblandinger som testes ut i forkant av verifikasjonen.
Ferdigblanet oljeemulsjon