"Samspillet innen oljevern- beredskap har høy kvalitet"

Hilde Ådland er styreleder i NOFO.

26.04.2023 Nyhetssaker

«Oljeveteranen» som de neste årene skal styre NOFO inn i en digital fremtiden er positivt overrasket samspillet innen oljevernberedskap. 

Hilde Ådland jobber som leder for planlegging av vedlikehold og kontraktsadministrasjon i Vår Energi. Noe av det første som slo henne i erfaringen med NOFO var hvor mange aktører som er med i bildet når det kommer til oljevernberedskap.

- Det er et stort apparat, med alt fra operatørselskaper, lokale fiskefartøy, utstyrsdepoter, kommuner og frivillige engasjert langs hele kysten. At en stab på nærmere 40 personer klarer å arrangere storøvelser med opptil 500 deltakere synes jeg er svært imponerende, sier Ådland. Modellen med samarbeid mellom statlige, kommunale og petroleumsindustriens ressurser er svært verdifull og må opprettholdes.

Nærkontakt med NOFO
I mai 2021 ble Ådland valgt inn som styreleder i NOFO. 30 år tidligere startet den ferske sivilingeniøren karrieren som prosessingeniør i Kværner Engineering.

Siden har hun høstet erfaring innen engineering, commissioning, drift og vedlikehold, inkludert beredskap blant annet  som plattformsjef på Kristin og ansvarlig for driften Gjøa feltet. Ådland er også styremedlem i Magnora ASA og Panoro Energy ASA.

Gjennom karrieren har hun hatt oppgaver både i første- og tredjelinje beredskap, og i forbindelse med Gjøa var det ekstra stor fokus på oljevernberedskap.

- Der jobbet vi mye med oljevern. Gjøa ligger like utenfor Florø, og et eventuelt oljeutslipp ville hatt kort drivtid inn mot kysten utenfor Florø, forteller Ådland.

Hvorfor er NOFO viktig?
- Først av alt er det operatørenes oppgave å jobbe for å unngå hendelser, men hvis det først skjer en hendelse hvor det er behov for en oljevernaksjon så trenger vi personell som er profesjonelle og godt trente. Det ville vært dyrt om alle operatørselskapene skulle gjort dette selv. Med NOFO har vi spesialistkompetanse innen oljevern på norsk sokkel, slår Ådland fast.

Blir beredskapen endret etter Korona-dvalen?
- Slik jeg ser det har vi ikke hatt noen dvale. Alle felt har vært kontinuerlig i drift, og i tillegg har blant annet Regjeringens skattepakke bidratt til høy aktivitet, sier Ådland. 

- I NOFO har vi lært masse, og NOFO har sørget for å opprettholde en robust beredskap gjennom fasen med pandemi. Vi har til enhver tid sørget for å ha tilstrekkelig vaktgående personell til tross for at man i stor grad har jobbet hjemmefra. Jeg tror alle har opparbeidet seg nye ferdigheter innenfor bruk av digitale verktøy og spesielt bruk av videokonferanse, noe som også vil ha stor nytte i fremtiden. Måten vi samarbeider og samhandler på har endret seg gjennom COVID. 

Administrerende direktør i NOFO, Leif J. Kvamme, sier han har meget god dialog med styrelederen.
- Vi samarbeider tett for å ivareta samt videreutvikle oljevernberedskapen på norsk sokkel, og jeg ser fram til å samarbeide med Hilde og resten av styret fremover.