Strandrydding er en del av oljevernberedskapen

På hver oljevernøvelse rydder IGSA teamet strendene for søppel

22.07.2019 Nyhetssaker

På hver IGSA - innsats gruppe strand akutt - øvelse vi har, ryddes strendene og øvelsesområdene for søppel.
Dette ble også gjort IGSA teamet hadde øvelse i Sarnesfjorden, Finnmark, i slutten av juni. Når 28 driftige oljevernere rydder strender går det unna. 


Beredskapsdirektør i NOFO, Frode Bergesen sier han er stolt over den innsatsen IGSA teamet gjør, både i forhold til jobben de utfører i oljevernberedskapen som er på et høyt faglig nivå, og gjennom rydding av søppel i naturen.

- "NOFO er her for havets skyld, det inkluderer også strandsonen, noe IGSA teamet viser med all tydelighet. De er innsatstyrke å regne med i oljevernberedskapen, og tar dessuten ansvar utover primæroppdraget sitt og tenker helhet med å rydde strender og øvelsesområder. Dette fortjener teamet anerkjennelse for. Det er til syvende og sist helheten det dreier seg om" sier Bergesen. 

Gjennom et øvelsesår blir det ryddet store mengder søppel langs kysten i Finnmark. Noe av søppelet kommet fra havet og har nok drevet langt før det strander langs Finnmarkskysten. Annet søppel er nok bare dumpet på et avsides område av noen, i håp om at det forsvinner av seg selv. 

IGSA teamet bruker arbeidsbåter for å komme til ellers ganske så utilgjengelige plassser, på denne måten får medlemmene i teamet ryddet der hvor få eller ingen går i land.