Øvelse Tveegg 2024

Øvelse Tveegg arrangeres i oktober i området rundt Ula-feltet, som ligger mellom Rogaland og Skottland.

Bilde av Ula plattform

Denne omfattende samhandlingsøvelsen inkluderer alle beredskapsnivåer for å sikre en effektiv respons på potensielle oljeutslipp.

Øvelse Tveegg er en omfattende beredskapsøvelse som involverer alle nivåer av ledelse og ressurser, inkludert NOFOs kriseledelse. Øvelsen fokuserer på å forbedre samhandlingen og kommunikasjonen mellom alle beredskapsaktører for å sikre effektiv håndtering av langvarige hendelser.

Øvelsen foregår ved Ula-feltet, samt flere strategisk viktige steder langs vest-Agder, Rogaland og Haugalandet.

Øvelse Tveegg gjennomføres i samarbeid med Aker BP, Equinor, ConocoPhillips, og NOFO. Øvelsen vil også inkludere trening for medlemmer av interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) fra Vestre-Agder, Sør-Rogaland og Haugesund..

Hvorfor arrangeres øvelse Tveegg? 

Selv om norsk sokkel aldri har opplevd oljeutslipp på land, er NOFO forpliktet til å forberede alle involverte parter på potensielle hendelser. Øvelsen tester og forbedrer verktøy, kompetanse og kommunikasjon for å sikre en effektiv respons på fremtidige uønskede hendelser.

 

Øvingsområde øvelse Tveegg

Felt: Ula
Olje- og gassfeltet Ulafeltet er plassert i blokk 7 i den sørlige delen av Nordsjøen, og opereres av AkerBP. Produksjonen på det 70 m dype feltet startet i 1986, da med BP som operatørselskap.

Feltet er bygd ut med tre plattformer med stålunderstell: en boreplattform, en produksjonsplattform og en boligplattform. Ulafeltet er tilkoblet Ekofisk med rørledning, og derfra videre gjennom Norpipe til Teesside.

Ula er et knutepunkt for produksjon av feltene Tambar, Oda og Blane.

Produksjonen var i 2021 på 17,5 mboepd.

Samarbeidsdrevet beredskapsøvelse med AkerBP, Equinor og ConocoPhillips

Fokuset på samarbeidsinnsats, bringer NOFO sammen AkerBP, Equinor og ConocoPhillips for en omfattende beredskapsøvelse. Målet med denne samhandlingsøvelsen er å styrke samarbeidet og forbedre kommunikasjonen mellom de ulike beredskapsnivåene, for effektiv håndtering av langvarige hendelser.

Kjernen i denne øvelsen er etableringen av en felles situasjonsforståelse og evnen til å formidle presis og rettidig informasjon til alle berørte parter. Dette skaper en robust plattform for beslutningstaking og koordinerte tiltak i en krisesituasjon.

NOFO er dedikert til å forberede alle involverte parter på det usannsynlige, men potensielle scenarioet med et oljeutslipp til sjøs. Selv om det aldri har forekommet landpåslag av olje fra operasjoner på norsk sokkel, understreker vi viktigheten av å være forberedt. Gjennom denne øvelsen sikter vi mot å validere og forbedre bruk av nøkkelverktøy, styrke kompetansen og forbedre vår beredskap, for å sikre en effektiv respons på eventuelle fremtidige uønskede hendelser.

Hvem skal øves? 

Alle ledd i en oljevernaksjon skal trenes. Det betyr alt fra operatørselskap, NOFO og interkommunale utvalg mot forurensning. 

Scenario

Scenariet vil bygge opp rundt følgende elementer: 

1)
Scenario bygges rundt to hovedelementer
  • Oljevernhendelse
  • Beredskapshendelse 
2)
Øvelsesmål

Etablere og vedlikehold av felles situasjonsforståelse 

Hva slags utstyr er det som skal testes under øvelsen?  

Øvelsen vil teste avansert utstyr som satellittovervåkning, mobile bredbåndsløsninger (MBR), droner for luftovervåkning, lenser for oppsamling av simulert oljesøl, skimmere, og overvåkingsfly. Dette utstyret vil bli evaluert og brukt av deltakerne for å sikre beredskapen.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er avgjørende under alle øvelser og aksjoner. Besøk vår HMS-portal for viktig informasjon alle deltakere bør kjenne til.

Dette er vår samleportal for HMS og beredskap ved trening, øvelser eller oljevernaksjoner. På tryggaksjon.no finner du HMS informasjon som alle deltakere i aksjoner og øvelser kan benytte. 

For mer informasjon, kontakt: