Øvelse Tveegg

Øvelse Tveegg avholdes i oktober i området rundt Ula, som ligger mellom Rogaland og Skottland.

Tveegg er en storøvelse som vil omfatte alle ledelsesnivåer i en oljevernaksjon, ressurser i felt, samt NOFOs ledelse ved langvarige hendelser. Øvelsen foregår ved Ula-feltet, samt flere strategisk viktige steder langs vest-Agder, Rogaland og Haugalandet.

Øvelsen er et samarbeid mellom operatør Aker BP og NOFO, og vil også trene medlemmer i IUA Vestre-Agder, IUA Sør-Rogaland og IUA Haugesund.

Hvorfor arrangeres øvelse Tveegg? 

Selv om det aldri har vært landpåslag av olje fra virksomhet på norsk sokkel er det NOFO sitt oppdrag å sørge for at alle involverte parter vet hva de skal gjøre dersom noe skulle skje i fremtiden. Det er viktig at vi får testet og øvet både verktøy, kompetanse og kommunikasjon. Vi øver for å være forberedt. 

 

Øvingsområde øvelse Tveegg

Felt: Ula
Olje- og gassfeltet Ulafeltet er plassert i blokk 7 i den sørlige delen av Nordsjøen, og opereres av AkerBP. Produksjonen på det 70 m dype feltet startet i 1986, da med BP som operatørselskap.

Feltet er bygd ut med tre plattformer med stålunderstell: en boreplattform, en produksjonsplattform og en boligplattform. Ulafeltet er tilkoblet Ekofisk med rørledning, og derfra videre gjennom Norpipe til Teesside.

Ula er et knutepunkt for produksjon av feltene Tambar, Oda og Blane.

Produksjonen var i 2021 på 17,5 mboepd.

Samarbeidsdrevet beredskapsøvelse med AkerBP, Equinor og ConocoPhillips

Fokuset på samarbeidsinnsats, bringer NOFO sammen AkerBP, Equinor og ConocoPhillips for en omfattende beredskapsøvelse. Målet med denne samhandlingsøvelsen er å styrke samarbeidet og forbedre kommunikasjonen mellom de ulike beredskapsnivåene, for effektiv håndtering av langvarige hendelser.

Kjernen i denne øvelsen er etableringen av en felles situasjonsforståelse og evnen til å formidle presis og rettidig informasjon til alle berørte parter. Dette skaper en robust plattform for beslutningstaking og koordinerte tiltak i en krisesituasjon.

NOFO er dedikert til å forberede alle involverte parter på det usannsynlige, men potensielle scenarioet med et oljeutslipp til sjøs. Selv om det aldri har forekommet landpåslag av olje fra operasjoner på norsk sokkel, understreker vi viktigheten av å være forberedt. Gjennom denne øvelsen sikter vi mot å validere og forbedre bruk av nøkkelverktøy, styrke kompetansen og forbedre vår beredskap, for å sikre en effektiv respons på eventuelle fremtidige uønskede hendelser.

Hvem skal øves? 

Alle ledd i en oljevernaksjon skal trenes. Det betyr alt fra operatørselskap, NOFO og interkommunale utvalg mot forurensning. 

Scenario

Scenariet vil bygge opp rundt følgende elementer: 

1)
Scenario bygges rundt to hovedelementer

- Oljevernhendelse
- Beredskapshendelse 

2)

Øvelsesmål
Etablere og vedlikehold av felles situasjonsforståelse 

Hva slags utstyr er det som skal testes under øvelsen?  

Her er noe av utstyret som skal testes ut og som mange av deltakerne under øvelsen skal få prøve: 

  • Satellittovervåkning for overvåking og detektering 
  • MBR (Mobilt bredbånd)  
  • Droner for luftovervåking  
  • Lenser for oppsamling av simulert oljesøl (popcorn) 
  • Skimmere 
  • Overvåkingsfly  
  • .. og mer

 

Kontakt

NOFO
Veronica Halvorsen                                            
vh@nofo.no  
Mobil:+47 471 70 906 

 

AkerBP
Hege Hoem

hege.hoem@akerbp.com
Mobile: +47 958 19 191

www.akerbp.com