NOFO styrker oljevernberedskapen på norsk sokkel

Betydelige midler i nytt oljevernutstyr.

12.12.2017 Nyhetssaker

NOFO har gått til anskaffelse av 5 oljevernsystemer og ytterligere 8 oljelenser for bruk i oljevernberedskapen.

Dette medfører en økning av det totale antall systemer i NOFO.

I tillegg anskaffes inntil 7 høyhastighetssystemer med spesielt gode oppsamlingsegenskaper ved sterke strømforhold eller når olje er fordelt i spredte flak over et større geografisk område.

Samlet vil dette gi en økt robusthet og fleksibilitet av beredskapen og vil styrke operatørenes bekjempelse av akutt oljeforurensning på norsk sokkel.

Ordrene går til Egersund Trål AS og Desmi Ro-Clean AS, og tildelingen skjer etter en forutgående anbudsinnbydelse.  Utstyret planlegges levert før sommeren 2018.

Pressekontakt
Leif J. Kvamme
48402333
ljk@nofo.no
Administrerende direktør