ENI MED VELLYKKET OLJEVERN­ØVELSE I NORD

I samarbeid med NOFO gjennomførte ENI en vellykket transferøvelse i Sarnesfjorden, Finnmark 1.november.

12.12.2017 Nyhetssaker

ENI skulle øves i å overføre emulsjon fra et OR- fartøy til en tankbåt, og fikk bistand fra både NOFO og rederiet Knutsen OAS Shipping.

Bakgrunn for øvelsen

Dersom det skulle skje en uønsket hendelse offshore, vil OR-fartøy brukes for å samle sammen og pumpe opp forurensningen. Dersom forurensningen er store må OR-fartøyene tømmes for olje slik at disse kan fortsette arbeidet med å pumpe opp mer av oljeforurensningen. Derfor må oljeumulsjonen overføres til et annet fartøy, som oftest en større tankbåt som kan samle opp emulsjon fra flere oljevernfartøy.

OR-fartøyet Esvagt Aurora og tankbåten Torill Knutsen samarbeidet om overførselen av emulsjon til tankbåt.

- Helt etter planen

Øvingsleder Egil Hansen, NOFO sier han er meget godt fornøyd med gjennomføringen og resultatet. 
- Dette gikk helt etter planen, selv om det blir tidlig mørkt på denne tiden av året sier Hansen.

- Det er bygget opp en omfattende oljevernberedskap rundt Goliat, som består av flere barrierer, sier Andreas Wulf, kommunikasjonsdirektør i Eni Norge.

- Under NOFOs ledelse gjennomføres det jevnlig øvelser for å teste de ulike leddene i barrieren. Dette bidrar til at beredskapen hele tiden forbedres. NOFOs innsats og kompetanse på dette området er helt avgjørende, avslutter Wulff. 

Transferøvelse med ENI og NOFO

Øvelsen overvåkes. Her ser man bilde fra transferøvelsen der emulsjon blir overført fra OR-fartøyet Esvagt Aurora (til venstre) til tankbåten, Torill Knutsen.