Øvelse på Sommarøy

Høstens repetisjonskurs på Sommarøya

25.05.2021 Nyhetssaker

Norges Brannskole er en viktig partner for NOFO og Kystverket.
Hvert år gjennomfører brannskolen kurs for personell som har eller er tiltenkt en roller i innsats mot akutt forurensning. 

Denne uken ble det gjennomført repetisjonskurs i teig og - skadestedsledelse. Dette er et helt nyutviklet kurs. Kursinstruktør Lars Utnes var meget fornøyd gjennomføringen, og tilbakemeldingne var på kurset var gode. Været på Sommarøya viste seg også fra sin beste side og ga skikkelig gode øvingsforhold. 

Deltakerne på Repetisjonskurset brukte en del av dag en til oppdatering. Deretter forberedte teigledere mottak av mannskap og laget et oppplegg til postøvelser. Disse øvelsene består av HMS, organisering av skadested, strandrensing og bruk av relevant utstyr. Samtidig får skadestedslederne en 5-punktsordre fra innsatsleder som de må gjøre om til ordrer for teiglederne. 
Dag to var det øvelse hele dagen. SKL tok i mot grunnkursdeltakerne og TL lærte opp grunnkursdeltakerene gjennom postøvlsene. Samtidig setter de mannskapene i sving for å løse oppdragene de har fått fra SKL. 

Begge lederkategoriene går gjennom kursets to dager trent på sine roller. Dag to på grunnkurset brukes i klasserommet, der teorien knyttes opp mot de praktiske øvelsene. 

Kursdeltakeren sier dette var meget lærerikt og en veldig fin måte å bygge opp kurs på.