Beredskaps-ressurser

Framstilling av NOFO OR-fartøy og oljevernfartøy, samt utstyrsoversikt for baser og depoter.

Last ned oversikter over fartøyer i NOFOs ressurspool, utstyrsoversikt på våre baser.

Depoter: 
Kystverkets depoter

Oppslagsverk: 

AF-Term: Faguttrykk og begreper
NOFO COP: Kartløsning
Strandrensing etter oljeforurensning, håndbok