Beredskaps-ressurser

Framstilling av NOFO OR-fartøy og oljevernfartøy, samt utstyrsoversikt for baser og depoter.

Baser og Oljeverndepot

Langs norske kysten har NOFO 5 baser og 2 depoter strategisk plassert. Disse er en viktig del av oljevernberedskapen og bidrar til en effektiv mobilisering av oljevernutstyr og beredskaps fartøy hvis behovet oppstår.

Basene og depotenes formål er å ivareta og sikre god beredskap langs hele den norske kontinentalsokkelen.

Baser og depoter

Fartøyer

NOFO har tilgang til en flåte av fartøy som er øvd og trent for døgnkontinuerlig operasjon ved behov. Deler av fartøyene er i stående beredskap, det vil si de har oljevernutstyr permanent plassert ombord.

I tillegg har NOFO avtaler blant annet med flere terminalfartøyer, kysttankere og en rekke kystnære oljevernfartøy som i stor grad består av fiskefartøy. Alle disse øves jevnlig og skal på kort tid kunne bidra. 

Har du fartøy til oljevernberedskap? 

Flyovervåkning

NOFO og Kystverket samarbeider om et overvåkningsfly som patruljerer norskekysten 600–800 timer årlig. Fjernmålingsutstyr i flyet gjør det mulig både å oppdage ulovlige utslipp og beregne forurensningsmengder. Under aksjoner brukes flyovervåkning aktivt for å påvise og kartlegge forurensningens utbredelse, og dermed hvor oljeverninnsatsen bør settes inn. Denne tjenesten utføres i samarbeid med Kystvakten og Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO).

Satellittovervåkning

Satellittbasert fjernmåling skal detektere akutt oljeutslipp fra petroleumsvirksomheten

Totalt tas det 4 000 satellittbilder av kysten hvert år. Satellitt-teknologi har vist seg å være den mest effektive for å overvåke større havområder, og hvert felt dekkes nå på døgnbasis.

Satellitter og oljevern

Andre ressurser og teknologier

Ny teknologi fører til stadig bedre oljevern, og NOFOs strategi fremhever at organisasjonens kapasitet og kompetanse skal utvikles i takt med ny teknologi og metoder.

Teknologiutvikling og oljevern

Oppslagsverk: 

AF-Term: Faguttrykk og begreper
NOFO COP: Kartløsning
Strandrensing etter oljeforurensning, håndbok