Sikrere og rimeligere oljevern med droner

Droner kan oppdage oljeutslipp, detektere giftige gasser og overvåke kysten.

12.12.2017 Nyhetssaker

Droner kan oppdage oljeutslipp, detektere giftige gasser og overvåke kysten rimeligere og i mange tilfeller sikrere enn både fly og helikopter.

Droneteknologien er i raskt utvikling, og de siste årene har NOFO og samarbeidspartnere hatt flere vellykkede testforsøk med bruk av droner i beredskapsøvelser. NOFO har blant annet bidratt til utviklingen av en "fixed wing" flydrone som gjentatte ganger har vært i bruk under NOFOs øvelser.

Droner med "luktesans"

Ubemannede droner kan brukes til overvåking og kartlegging, men også til konkret oljevernsarbeid.

Under en «olje på vann»-øvelse (OPV) i 2016 samarbeidet NOFO med selskapene Maritime Robotics og Nordic Unmanned som opererte droner utstyrt med infrarødt kamera og optisk sensor. Slike droner kan blant annet brukes til å "sniffe" hvilke partikler som finnes i luften rundt et oljeutslipp.

Beredskapsdirektør i NOFO, Henning Lysgaard legger til at under OPV2016 ble også NOFOs USV (unmanned surface vehicle) brukt som en del av et prosjekt rundt yrkeshygieniske studier.

- USV-dronen var utstyrt med gassdetektor for å registrere gasskonsentrasjoner. Slik kan vi kartlegge om det er gifte stoffer i luften før vi sender innsatspersonell inn i eventuelt farlige situasjoner, forklarer Lysgaard.

Ny, men moden teknologi

Selv om offshore-olje aldri har hatt påslag på land, og Norge ikke har hatt store uhell siden Bravo-ulykken i 1977, øver NOFO både stab og medlemmer for krevende oppgaver. Da kan altså droner bli en viktig brikke.

I følge Grethe Skundberg, Direktør for strategisk salg og Innovasjon i Nordic Unmanned, er teknologien moden til å tas i bruk. Og den kan ha flere fordeler for NOFO i eventuelle uønskede hendelser.

- Noen ganger må oljeflak brennes der den ligger, og da kan droner brukes for å antenne oljen. Men når flaket så brenner kan hverken bemannede fly eller helikopter fly gjennom røyken for å ta prøver for analyse av utslipp til luft. Det kan en drone, forklarer Grethe Skundberg i droneselskapet Nordic Unmanned. 

En slike drone, fra Lockheed Martin, har blitt brukt under NOFO-øvelse

Høye krav for å bruke droner

Som en profesjonell aktør og et registrert luftfartselskapt stilles det samme krav til en operatør av droner som det gjør for et hvilket som helst annet luftfartsselskap. Det innebærer operasjonsmanual, autoriserte piloter og kontakt med flytårn for å fly, også offshore. Dronene til Nordic Unmanned har en flytid på 50 minutter, de kan komme opp i 6000 meters høyde og tåler temperaturer fra minus 39 til + 50 grader.

- NOFO er, på linje med Bane Nor, i bresjen med å bruke ubemannet teknologi som et viktig og supplerende verktøy. Med de rette pilotprosjektene kan NOFO utgjøre en stor forskjell innen beredskap og ligge helt i forkant internasjonalt, hevder Skundberg og legger til at teknologien er der, utfordringene likeså.

Det er med andre ord en robust og påkostet teknologi, og beredskapsdirektøren i NOFO er i det hele svært godt fornøyd med droner som verktøy i oljevernberedskap.

- Kamerautstyrte droner gir meget gode, høyoppløselige bilder med en masse informasjon. Vi har i flere år brukt denne teknologien til å overvåke oljeutslipp, kartlegge oljeflak og se etter oljepåslag på strand. De siste årene har vi testet droner på andre bruksområder, og vi forsøker stadig å tenke nytt for å ligge i forkant, sier Henning Lysgaard.

Kan erstatte dyrere teknologi

I mars 2017 ble det brukt drone med MBR (mobilt bredbånd), en teknologi som NOFO er blant de første i verden til å ta i bruk, for overvåke og dokumentere operasjoner i is under en øvelse i Barensthavet.

Her ble droner brukt som et supplement til overvåkningsfly og aerostat, men NOFO ser ikke bort i fra at en rekke ulike droner kan bli brukt som en fullverdig erstatter i flere scenarier i fremtiden.

Mulige Bruksområder for droner i oljevernberedskap:

  • kartlegge situasjonsbildet
  • frakt av utstyr (på sikt)
  • Dispergering
  • Overvåke alt fra oljeflak, is, øvelser mm.
  • Antenning av oljeflak som  skal brennes der de ligger, eventuelt påføring av herder i forkant av brenning.
  • Kartlegge strandsonen / se etter oljepåslag på strand.
  • Fungere som sambandsrelé for å øke rekkevidde eller for å unngå sambandskø på åpne løsninger.

NOFO er i tett dialog med en rekke aktører i bransjen, og deltar på flere forskningsprosjekter om bruk av droner i oljevernberedskap.