45 år som verdensledende oljevernaktør

Siden 1978 har NOFO samlet hele energibransjen til felles oljevernberedskap. I år fyller NOFO 45 år.

26.04.2023 Nyhetssaker

Av: Alv Bjørn Solheim
Administrerende direktør, NOFO

Norsk Oljevernforening for operatørselskaper (NOFO) ble etablert året etter Bravo-ulykken hvor nasjonen Norge for første gang opplevde en stor og ukontrollert utblåsing fra en oljebrønn. Ulykken representerte et vendepunkt for norsk oljevernberedskap, og selskaper som før var konkurrenter fant sammen for oljevernet, og for havet.

Et spleiselag for havet og kysten

27. april feirer NOFO 45 år. I 45 år har oljevern og beredskap vært et spleiselag for operatører på norsk sokkel. Et spleiselag som til enhver tid skal være dimensjonert for norske forhold, som har et sterkt fokus på teknologiutvikling, og som har gjort norsk oljevern til ledende.

NOFO er godt anerkjent utenfor Norges grenser. Når andre land og myndigheter skal opprette nasjonale oljeverntiltak ser de ofte mot Norge og NOFO. Politikere, store energikonsern og mektige miljøorganisasjoner har flere ganger besøkt NOFOs lokaler på Forus utenfor Stavanger for å lære mer om den norske modellen. Dette kan vi takke innsatsen til våre ansatte og den tilliten medlemsbedriftene har vist oss gjennom 45 år.

Norge er et land med en langstrakt kyst og et folk preget av tillit og samarbeid. Dette gjelder også for oljevern og beredskapsarbeid. Norges beredskapsmodell kombinerer statlige, kommunale og private oljevernressurser, som NOFO er en del av. Dette unike organisasjonsforholdet mellom det offentlige og det private sikrer at ansvarsområder og kommandolinjer er klart definert, og at Norges totale beredskapsressurser er tilgjengelige til enhver tid.  

DSC_1035.jpgDeltakere fra NOFOs spesialteam samt ansatte i Brann og redning deltar på felles oljevernøvelse. 

Ny virksomhet, ny kunnskap og nye felt gjør at petroleumsvirksomheten de siste årene har økt aktiviteten i nordområdene. Siden den norske oljevernindustrien er eid av medlemmene klarer vi å ligge i forkant, og vi var klare for å følge bransjen nordover da det ble behov for det. Og vi skal følge bransjen inn i fremtiden, for havets skyld.

Alltid beredt

1978 var et år for mange nye fødsler. Vi fikk blant annet verdens første prøverørsbarn, verdens første menneskefigur i Lego og NOFO. Virksomheten startet med noen få ansatte og innkjøp av utstyr. Beredskapen består nå av en stor og kompetent organisasjon med god tilgang på oljevernressurser gjennom eget utstyr samt en rekke avtaler med offentlige og private aktører.

Hvis de som etablerte NOFO kunne se inn i fremtiden, er sjansen stor for at de ville blitt overrasket. I dag mottar NOFO årlig 4000 bilder fra satellitter som overvåker havet og kysten. Vi bruker avanserte droner til å overføre live video fra beredskapsøvelser flere mil ute til havs, og vi har en strand-app for nettbrett hvor vi kan registrere landpåslag av olje og annen forurensning. Maskinlæring er også tatt i bruk og ny teknologi og nye metoder brukes mer og mer for et proaktivt oljevern.

Bilde_OPV_2022_med_NS_Orla__CB4__Foxtail_og_drone_BRUK.jpg
NOFO tar stadig i bruk ny teknologi, både for å overvåke øvelser, men også for å kunne brukes dersom det skulle skje en hendelse. Dronen i bildet over sender direkte bilder til operasjonsledelsen slik at de får "øyne på bakken" selv om de sitter på NOFOs hovedkontor. 

Jeg er veldig stolt av å lede en så kompetent og profesjonell oljevernorganisasjon. Da jeg kom til NOFO for et år siden tenkte jeg at jeg kjente dette kompetanseområdet godt etter å ha jobbet i denne industrien i mer enn 30 år. Men det gjorde jeg bare til en viss grad. Jeg er meget imponert over det engasjementet og den kompetanse som de ansatte har vist meg langs hele kysten fra sør til nord.

Inn i fremtiden

Hvert år arrangerer NOFO nærmere 250 oljevernøvelser, og et mangfold av deltakere får øvd seg på oljevern. Ironisk nok har aldri olje fra offshoreinstallasjoner i norske farvann nådd land. Og sett bort fra Bravo-ulykken har det også vært få utslipp på norsk sokkel. I NOFO øver vi med andre ord på noe som svært sjelden skjer. Vi øver fordi vi skal kunne håndtere det vi ikke tror og håper skal skje. Men dersom uhellet er ute, er vi forberedt.

Tidligere i år arrangerte vi Øvelse Draugen sammen med operatørselskapet OKEA. Øvelsen samlet nærmere 800 mennesker til felles innsats fra kysten utenfor Ålesund til nord for Lofoten.

Nå ligger det store utfordringer foran oss i energitransformasjonen og en ny politisk situasjon i Europa. Noen dører lukkes og andre dører åpnes. Det blir spennende å følge dette inn i fremtiden.