HMS

All vår virksomhet - skal være sikker og forsvarlig uten skader på mennesker, miljø eller utstyr.

HMS-håndbok

NOFO og Kystverket har utarbeidet HMS-håndboken "Oljevern".
Målet er å informere alle våre samarbeidspartnere om våre felles krav og retningslinjer til helse, miljø og sikkerhet ved oljevernaksjoner. 

HMS-håndboken er bygget opp slik at du kan bruke den alt etter hvor du befinner deg i aksjonsorganisasjonen, enten du er leder i aksjonsledelsen eller innsatspersonell i strandsonen.

Håndboka brukes for å sikre at arbeid som pågår på fartøy og i strandsonen under oljevernaksjoner gjennomføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte uten skade på personell, materiell eller miljø.

Helse, miljø og sikkerhetsarbeid er en kontinuerlig prosess. HMS-håndboken vil derfor oppdateres med jevne mellomrom, slik at den kan fungere nyttig og hensiktsmessig.
Dersom du har forslag til endringer eller savner noe, så hører vi gjerne fra deg.
Send innspill til HMS rådgiver Kristin Greig King, kgk@nofo.no 

Last ned HMS-håndboka

Skjema og vedlegg til HMS-permen: