HMS

All vår virksomhet - skal være sikker og forsvarlig uten skader på mennesker, miljø eller utstyr.

HMS i oljevernaksjoner

NOFO og Kystverket har i samarbeid lansert nettstedet tryggaksjon.no.

Vi har lenge hatt et ønske om å digitalisere HMS-permen og gjøre viktig informasjon mer tilgjengelig for alle som trenger den ved akutt forurensning.

Tryggaksjon.no er din guide for en sikker og effektiv innsats ved akutt forurensning. Nettstedet fungerer som en samleportal for HMS og beredskap, og er nyttig både ved trening, øvelser og reelle aksjoner.

Les mer på tryggaksjon.no