HMS

All vår virksomhet - skal være sikker og forsvarlig uten skader på mennesker, miljø eller utstyr.

HMS i oljevernaksjoner

NOFO og Kystverket har sammen utarbeidet nettstedet Tryggaksjon.no

Vi har lenge ønsket å digitalisere HMS-permen, samt gjøre viktig informasjon mer tilgjengelig for alle som trenger den ved akutt forurensing.

Tryggaksjon er din guide for en trygg aksjon ved akutt forurensning - En samleportal for HMS og beredskap ved trening, øvelser eller oljevernaksjoner.

Les mer på Tryggaksjon.no