HMS

All vår virksomhet - skal være sikker og forsvarlig uten skader på mennesker, miljø eller utstyr.

HMS-håndbok

NOFO og Kystverket har sammen utarbeidet HMS-håndboken "Oljevern".
Målet er å informere alle våre samarbeidspartnere om våre felles krav og retningslinjer til helse, miljø og sikkerhet ved oljevernaksjoner. 

Dersom du har forslag til endringer eller savner noe, så hører vi gjerne fra deg.
Send innspill til HMS rådgiver Bjørn Ivar Ambjørnsen
bia@nofo.no