Fiskebåteiere i permanent beredskaps-organisasjon

Nærmere 70 fiske- og arbeidsbåter er innlemmet i en permanent beredskapsorganisasjon.

Uunnværlig kunnskap

Fiskebåtenes hovedoppgave er å slepe utstyr som samler, tar opp og lagrer olje, i tillegg til å kunne bli benyttet til transport av utstyr.

Å benytte fiskeflåten og fiskernes unike kompetanse om arbeid i rom sjø samt deres erfaring med lokale vær- og strømforhold, er både effektivt og lønnsomt. Både for oljenæring, fiskerinæring og samfunnet for øvrig.

Grundig opplæring

Aktuelle fiskebåteiere må gjennomgå omfattende opplæring innen oljevern, i regi av NOFO og kompetansemiljøer NOFO samarbeider med.

Deltakelse i beredskapsordningen skal ikke gå på bekostning av fiskernes daglige virke. Hvert år settes det av tid til kurs, øvelser og eventuelle reelle aksjoner.

Det er jevnlig rekruttering til NOFOs beredskapspool.

Redere og fiskebåteiere kan ta kontakt med
IGK Finnmark - Eivind Eriksen
IGK Sør - Jan Petter Wølstad  
Ved tekniske spørsmål  - Leif Arne Nernæs 

NOFOs innsatsgruppe Kyst på øvelse utenfor Værøy
Innsatsgruppe Kyst har øvelse utenfor Værøy i Norland. Her øver de på lasting og lossing av utstyr, samt øver seg med popcorn som simulerer olje på vann. 

 

Det startet med Goliat

Det første produserende oljefeltet i Barentshavet, Goliat, ligger kun 50 km fra land, noe som stiller ekstra høye krav til kystsoneberedskapen i området.

Det ble lagt stor vekt på at oljevernberedskapen for Goliat skulle være effektiv, robust og tilpasset de lokale forholdene. Avtalene med lokale fiskebåteiere var et viktig bidrag for å realisere denne målsettingen.

Nå blir fiskefartøyer benyttet langs hele norskekysten.