Fiskebåteiere i permanent beredskaps-organisasjon

Nærmere 70 fiske- og arbeidsbåter er innlemmet i en permanent beredskapsorganisasjon.

Det hele startet med Goliat.

Det første produserende oljefeltet i Barentshavet, Goliat, ligger kun 50 km fra land, noe som stiller ekstra høye krav til kystsoneberedskapen i området. Som resultat av et flerårig samarbeid mellom operatør Eni Norge, partner Statoil, NOFO og Fiskarlaget Nord ble det bygget opp en ny og permanent beredskapsorganisasjon, bestående av lokale fiskebåteiere fra Finnmark.

Effektivt og lønnsomt å benytte fiskeflåten

Det ble lagt stor vekt på at oljevernberedskapen for Goliat skulle være effektiv, robust og tilpasset de lokale forholdene. Avtalene med lokale fiskebåteiere var et viktig bidrag for å realisere denne målsettingen.

Nå blir også fiskefartøyer benyttet langs hele norskekysten.
Fiskebåtenes hovedoppgave er å slepe utstyr som samler, tar opp og lagrer olje, i tillegg til å kunne bli benyttet til transport av utstyr.

Uunnværlig kunnskap

Å benytte fiskeflåten og fiskernes unike kompetanse om arbeid i rom sjø, og om lokale vær- og strømforhold, er både effektivt og lønnsomt. Både for oljenæring, fiskerinæring og samfunnet
for øvrig.

Grundig opplæring

Aktuelle fiskebåteiere må gjennomgå omfattende opplæring innen oljevern, i regi av NOFO og kompetansemiljøer NOFO samarbeider med.

Deltakelse i beredskapsordningen skal ikke gå på bekostning av fiskernes daglige virke.

Samtidig settes det av tid til kurs, øvelser og eventuelle reelle aksjoner.

NOFOs innsatsgruppe Kyst på øvelse utenfor Værøy
Innsatsgruppe Kyst har øvelse utenfor Værøy i Norland. Her øver de på lasting og lossing av utstyr, samt øver seg med popcorn som simulerer olje på vann. 

NOFO har bidratt til å jobbe frem et helhetlig avtaleopplegg som omfatter fire hovedelementer:

  • En basiskompensasjon for å delta i ordningen
  • Sats for øvelser
  • Sats for kurs
  • Sats for aksjoner


Det er jevnlig rekruttering til NOFOs beredskapspool.

Redere og fiskebåteiere kan ta kontakt med
IGK Finnmark - Hilmar Gerhardsen 
IGK Sør - Jan Petter Wølstad  
Ved tekniske spørsmål  - John Inge Karoliussen