Økt fjernmåling med satellitt på norsk sokkel

Satellittbasert fjernmåling skal detektere akutt oljeutslipp fra petroleumsvirksomheten

19.05.2017

NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap) og KSAT (Kongsberg Satellite Services) har inngått en utvidet avtale om satellittbasert fjernmåling på norsk kontinentalsokkel for deteksjon av akutt oljeutslipp fra petroleumsvirksomheten.

Avtalen innebærer et solid løft for deteksjon av oljeutslipp på norsk sokkel, samtidig som det muliggjør rask reaksjon for en oljevernaksjon ved at alle felter i produksjon nå skal overvåkes daglig med satellitt.

KSAT har levert satellittbasert oljedeteksjonstjeneste til industrien, gjennom NOFO, siden 2005. Tjenesten omfatter oljedeteksjon ved hjelp av bilder fra radarsatellitter. Bildene leses ned ved KSATs bakkestasjoner og analyseres av eksperter i Tromsø.

Resultatene leveres deretter raskt til NOFO, som har ansvar for videreformidling av resultatene til Operatørselskapene. 

Fra 1. oktober 2016 ble frekvensen på denne tjenesten kraftig økt. Hensikten med den nye avtalen er å sikre tidlig deteksjon og varsling av akutt oljeutslipp.

Operatørselskapene på norsk sokkel har søkt Miljødirektoratet om endrede vilkår for fjernmåling, og bruk av satellitter er valgt som primærdeteksjonskilde for å avdekke eventuelle oljesøl fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Denne teknologien har vist seg å være den mest effektive for å overvåke større havområder, og hvert felt dekkes nå på døgnbasis.

KSAT har i samarbeid med NOFO gjennom mange år etablert et enkelt og kostnadseffektivt fjernmålingssystem for norsk sokkel hvor KSAT tar seg av planlegging, bestilling, nedlesing, analyse og rapportering for NOFO, i tillegg til en 24/7 beredskapsstøtte. Radarsatellittbilder dekker så store arealer at flere felter kan dekkes av samme bilde noe som fører til stor kostnadsnytte for operatørselskapene når de samarbeider om tjenesten gjennom NOFO.

- NOFO har i mer enn ti år samarbeidet med KSAT om bruk av satellitter til fjernmåling. At denne tjenesten nå øker kraftig i omfang, og at våre medlemmer setter NOFO til å administrere dette, er en tillitserklæring som vi gleder oss til å gripe fatt i og etterleve, sier Leif J Kvamme, administrerende direktør i NOFO.

Det er meget gledelig at Miljødirektoratet og de norske operatørselskapene igjen anerkjenner satellitteknologi som det foretrukne verktøy for effektiv overvåking av norsk sokkel. Dette er bevist gjennom mange år med operativ leveranse og denne økningen vil ha mye å si for norsk oljevernberedskap i årene fremover. Det vil også kunne ha positiv effekt utenfor landegrensene ved å tjene som eksempel på Best Practise når land som ser til Norge skal utforme sine nasjonale krav til fjernmåling, sier KSATs administrerende direktør Rolf Skatteboe.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Marte Indregard
Vice President Energy, Environment and Security
Kongsberg Satellite Services, 
Tel: +47 48196720.

Leif J. Kvamme
Administrerende direktør NOFO
Tel + 47 484 02 333

---------------------

NOFO
administrerer og koordinerer oljevernberedskapen for operatørselskapene på norsk sokkel. Gjennom forskning og utvikling, opplæring trening og øvelser medvirker NOFO til en kontinuerlig forbedring av metoder, utstyr, teknologi og operasjoner innen sitt ansvarsområde.

KSAT er verdens ledende kommersielle satellittsenter og eies 50 % av Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) og 50 % av Nærings- og fiskeridepartementet gjennom selskapet Space Norway.

KSAT har et unikt globalt bakkenettverk for mottak av satellittdata og har spesialisert seg siden 20 år på satellittbaserte nær-sanntids overvåkingstjenester fra sitt hovedkontor i Tromsø

www.ksat.no